Portada > Actualitat > Notícies > El Vallès Occidental aposta per la indústria i presenta el catàleg de les vocacions industrials amb més demanda de llocs de treball

El Vallès Occidental aposta per la indústria i presenta el catàleg de les vocacions industrials amb més demanda de llocs de treball

03/12/2019

La Cambra de Comerç de Sabadell ha acollit aquest matí l'acte "La indústria: motor de present, oportunitats de futur", organitzat pel Consell Comarcal en el marc del Pacte per la Reindustrialització. En la sessió s'ha presentat el Flaix de la Indústria, que recull les principals dades sobre la situació actual del sector industrial i la seva evolució. També s'ha presentat el treball del Consell i el Pacte per impulsar la formació en la indústria i donar a conèixer les vocacions industrials.

A la sessió hi han assistit una vuitantena de persones representants d'ajuntaments, empreses i entitats de la comarca. També s'ha projectat el reportatge "El Vallès arrelat a la indústria".

El president del Consell Comarcal, Ignasi Giménez, ha remarcat que "la indústria suposa el 28% de l'activitat econòmica de la comarca. Estem preocupats perquè hi ha multinacionals que estan iniciant ERO en el marc d'un context internacional complicat. Però també sabem que hi ha una situació diferent a petites i mitjanes empreses. Hem de ser capaços de poder preservar empreses de llarga tradició". Giménez ha afegit que "estem en un moment de transformació del sector productiu. La digitalització, l'internet de les coses, el Big data.... significaran un canvi en els llocs de treball. Per això, les activitats d'alt contingut tecnològic han de continuar sent una de les apostes clares de la comarca. Ara hi ha 44.723 persones treballant en aquesta sector".

El conseller comarcal d'educació i formació, Manuel Robles ha explicat que "avui tenim un repte, un repte social de tota la societat i estem treballant per donar un impuls a la Reindustrialització amb tallers de sensibilització, amb una xarxa d'empreses sensibilitzades, la transferència de coneixement i un nou catàleg de vocacions industrials amb les seves sortides professionals".

El conseller comarcal de desenvolupament econòmic, industrial i treball, Xavier Garcés, ha subratllat que “tots hem de seguir treballant en la cooperació público-privada per aconseguir avançar conjuntament i el proper dia 12 demanarem de nou l’activació del Pla Nacional per la indústria en una reunió amb la directora general”.

El vicepresident de la Cambra de Sabadell, Leo Torrecilla, ha demanat als assistents “que ens puguin ajudar en aquesta tasca de traslladar i divulgar el paper de la indústria, per exemple fent arribar a les escoles aquesta voluntat d’explicar al jovent què significa la indústria per la comarca”.

Catàleg de vocacions industrials

En el marc del Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental, la Mesa de la Formació pel treball, integrada pels ajuntaments que desenvolupen serveis de formació, els agents socials i econòmics del territori i els tres consells de la formació, ha elaborat  el Catàleg de vocacions industrials prioritàries del Vallès Occidental.

Durant el 2018 es va fer una important tasca d’anàlisi que ha permès seleccionar aquelles vocacions amb més demanda de llocs de treball, vacants formatives i previsió de mancances professionals a mig i llarg termini.

Una vocació industrial és un ofici o agrupació de diferents ocupacions que tenen en comú una o vàries àrees de coneixement i camps d’interès dins d’un sector d’activitat econòmica concret. El catàleg té per objectiu fer promoció de les vocacions industrials per a facilitar el seu coneixement, recuperant el valor dins l’àmbit formatiu i laboral, trencant mites i estereotips de gènere, amb material pràctic i atractiu.

Per a cada vocació s’ha elaborat una fitxa on es descriu la vocació, els itineraris formatius, les competències clau, les sortides professionals i la descripció de casos d’èxit. També s’hi explica quin entorn laboral ofereix el sector i algunes de les empreses que hi ha a la comarca.

En base al catàleg s’han posat en marxa un seguit d’activitats per impulsar les diferents vocacions industrials entre el jovent i les empreses.

Tallers, xerrades i visites

Des del Consell Comarcal s’organitzen activitats orientades a facilitar informació sobre els canvis en el model econòmic actual, i que afecten a els processos de producció de serveis i productes, als models de consum, al mercat i als perfils professionals i competències requerides. L’oferta s’inclou a la Guia d’activitats educatives del Consell Comarcal:

També es proposen activitats de descoberta i coneixement de l’entorn per descobrir les indústries que ens envolten. Per aquesta raó es posen a disposició la Xarxa d’empreses sensibilitzadores, que s’han afegit al repte de “despertar vocacions industrials”obrint les seves portes, tan per a l’alumnat que encara no ha iniciat la seva formació professionalitzadora, com pel que ja està immers en un itinerari d’inserció.

Quines són els les vocacions industrials prioritàries a la comarca?

Alimentació

 • Indústria alimentària

Qualitat

 • Manteniment industrial
 • Prevenció riscos industrials
 • Control de Qualitat
 • Muntador industrial

Química

 • Injecció de plàstics
 • Indústria Química

Metall-Mecànica

 • Transformació metàl·lica
 • Fabricació industrial amb mecanització
 • Automoció

Tèxtil

 • Disseny tèxtil
 • Fabricació tèxtil

Tecnologia

 • Robòtica
 • Informàtica i comunicacions  
 • Impressió 3D

Informe Flaix de la Indústria

L’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental ha publicat un nou informe que té com a objectiu situar la comarca en l’actual escenari econòmic internacional i nacional i abordar, des d’una perspectiva territorial i amb un enfocament comparatiu, el sector de la indústria en relació amb l’activitat econòmica, el teixit productiu i el mercat de treball. El Flaix de la indústria, que es publicarà cada any, complementa i amplia altres  productes específics que, periòdicament, ve elaborant l’Observatori: el Flaix socioeconòmic trimestral i l’Infoatur mensual. Aquest informe pretén aportar informació i coneixement per orientar la presa de decisions i el disseny de polítiques públiques en l’àmbit del desenvolupament socioeconòmic i la promoció econòmica.

És un document que s’adreça particularment als diferents agents del territori (professionals, personal tècnic de les administracions públiques, entitats socials i empreses) que treballen al territori en aquest àmbit. Aquest nou informe és oportú no només per la conjuntura econòmica internacional i nacional actual, envoltada d’una gran incertesa a curt i mig termini, sinó també pels grans canvis estructurals que afecten, de manera directa, el sector de la indústria (indústria 4.0, ...).

Dades destacades de l’informe

Activitat econòmica

1.         La indústria representa el 28,8% del VAB total de la comarca i aporta el 16,2% al VAB industrial de Catalunya. El Vallès Occidental és la comarca que més aporta al VAB industrial català.

2.         Segons l’Anuari Comarcal del BBVA, el creixement del Valor Afegit Brut del Vallès Occidental va ser del 2,5% durant el 2018, inferior al del conjunt de Catalunya (2,6%) i similar al de l’any anterior (5%). El creixement comarcal es va recolzar en els serveis (2,2%), reforçat per l’activitat de la indústria (2,6%) i la construcció (6,1%).

Teixit empresarial i ocupació

3.         El tercer trimestre del 2019 tanca amb 326.055 persones assalariades i 61.087 autònoms/es i 26.696 empreses a la comarca.  Respecte a l’any anterior augmenten els tres components del teixit productiu, tot i que lleugerament.

4.         En comparar amb l’any 2008, hi ha un volum similar de treball assalariat (-863), però es registren menys efectius de treballadors/es autònoms/es (-4.757) i d’empreses (-3.962).

5.         La indústria aplega el 23% de les persones assalariades, el 9,2% dels autònoms/es i el 16,1% de les empreses. El sector aporta, al conjunt de Catalunya, el 16,9% d’assalariats/des, el 14% autònoms/es i el 17,4% empreses.

6.         Durant el tercer trimestre del 2019, l’ocupació alenteix el seu avanç, tot i que de manera desigual segons el sector. La indústria registra una caiguda de l’ocupació (-1,5%) i encadena dos mesos consecutius de pèrdues de llocs de treball. L’automoció i el metall són les branques més afectades.

7.         Les activitats d’alt contingut tecnològic ocupen a 44.723 persones, el 11,6% del total de llocs de treball. El Vallès Occidental és la segona comarca barcelonina amb major proporció de llocs de treball d’alt contingut tecnològic.

Atur registrat i Expedients de Regulació d’Ocupació

8.         El setembre del 2019 va finalitzar amb 49.397 persones aturades, un 15% de les quals provenien del sector de la indústria. Respecte al juny del 2019, l’atur va augmentar un 3,5%. En canvi, interanualment, l’atur registrat cau un 9%.

9.         La taxa d’atur se situava, al setembre, en el 11,04%, lleugerament per sobre de la catalana (10,25%).

10.      Fins el setembre de 2019 s’han autoritzat 39 EROs que afecten 1.047 persones, un 39,5% dels quals són treballadors/res de la indústria.

Situant l’escenari econòmic actual

1. Evolució de l’economia internacional i projeccions macroeconòmiques

•         Les darreres Perspectives Econòmiques Provisionals de l’OCDE indiquen que l’economia mundial pateix cada vegada més d’una major feblesa i incertesa, disminueix el creixement i augmenten els riscos de recessió econòmica.

•         Les projeccions econòmiques, tant dels països avançats com dels emergents han empitjorat i el creixement mundial podria estancar-se a nivells baixos.

•         Per exemple, l’OCDE projecta un creixement de l’economia mundial d’un 2,9 % el 2019 i d’un 3 % el 2020, las taxes de creixement anual més baixes de la crisi econòmica.

•         Segons els experts de l’organisme,  els conflictes comercials són el principal factor que està produït la desacceleració econòmica. Malgrat que la demanda de consum ha mantingut la producció del sector serveis, la debilitat dels sectors manufacturers i les contínues tensions comercials podrien reduir el creixement de l’ocupació, els ingressos de les llars i també la despesa.

•         Un altre factor desestabilitzador és la incertesa generada per la sortida del Regne Unit de la UE, sobre tot si es produeix una sortida sense acord (Brexit dur).

•         Un altre factor important es l’evolució dels preus del petroli, que va patir un fort repunt a causa de les tensions geopolítiques (sancions dels EUA a l’Iran, Veneçuela).

2. Evolució de l’economia espanyola i projeccions macroeconòmiques

•         Segons l’Institut Nacional d’Estadística, l’augment del PIB espanyol va ser del 2,4% durant el 2018, una taxa cinc dècimes per sota de la del 2017, amb una evolució descendent ja iniciada el 2016 i que el 2018 va partir del 2,8% el primer trimestre i va arribar fins al 2,1% l’últim trimestre.

•         Pel costat de l’oferta, cal destacar que totes les activitats van créixer amb relació al 2017. La més dinàmica va ser la construcció, amb un 7,6%, seguida dels serveis i l’agricultura, amb un 2,7% i un 2,6% respectivament; la indústria va créixer només un 1,1%, molt per sota de l’any anterior, en què va assolir un 4,4%, i del 5,6% del 2016.

•         Pel que fa al mercat de treball, el 2018 es va desaccelerar una mica el ritme de creació d’ocupació, amb un creixement d’un 3,2% dels afiliats a la Seguretat Social, enfront del 3,5% de l’any anterior; això significa que es van sobrepassar els 19,3 milions d’afiliats, un 4,4% més dels que hi havia el 2009.

•         Segons l’Enquesta de Població Activa, es van crear 502.900 llocs de treball nets de mitjana. El sector que més en va crear, en valors absoluts, és el dels serveis, amb 355.500. En termes relatius, va ser la construcció, amb un 7,7%, seguida dels serveis (2,4%) i la indústria (2,2%). La creació d’ocupació va fer que la taxa d’atur baixés fins al 15,3% de mitjana anual, la més baixa dels últims 10 anys.

•         Les projeccions més recents del Banc d’Espanya apunten a una prolongació de la fase expansiva de l’economia espanyola a llarg del període 2019‑2021. No obstant això, el dinamisme de l’activitat tendirà  a moderar-se al llarg de l’horitzó de projecció. En termes de las taxes mitjanes anuals, després de créixer un 2,4 % en 2018, l’avanç mitjà del PIB se situaria en un 2 % el 2019 i en el 1,7 % i el 1,6 % en cadascun dels dos anys següents.

•         Pel que fa al mercat de treball, el BdE preveu una  moderació progressiva del ritme de creixement de l’ocupació, en sintonia amb la desacceleració de l’activitat. La creació de llocs de treball permetrà que, a pesar de l’augment de la població activa, la taxa d’atur caigui fins el 12,8% a finals de 2021.

3. Evolució de l’economia i de l’ocupació a  Catalunya

•         El tercer trimestre del 2019 el PIB català creix interanualment en un 1,8%, una mica inferior al ritme interanual dels dos primers trimestres del 2019.

•         La desacceleració del PIB català va ser més acusada durant el 2018 (sobretot a la part final de l’any), quan les tensions comercials a escala global van perjudicar, especialment, el sector industrial i la demanda externa. Durant l’any 2019 el creixement ha mostrat una tendència més estable.

•         Per grans sectors d’activitat, els serveis mantenen un creixement robust (2,8 % interanual), mentre que la construcció s’ha alentit (el ritme passa d’un 4,4 % a un 3,4 % interanual). El sector industrial, el més obert a l’exterior i més afectat per l’afebliment del comerç mundial, manté el to negatiu (-0,7 %interanual el tercer trimestre).

•         Durant els darrers mesos el sector industrial ha mantingut una tendència descendent. Cal recordar que el sector industrial venia registrant una forta expansió a Catalunya des de l’any 2014, però aquesta evolució va invertir-se l’any 2018, ja que la desacceleració del comerç internacional va afectar en major mesura a aquest sector (que és el més internacionalitzat).

•         Alguns subsectors industrials també s’enfronten a reptes estructurals importants (com ara el sector de l’automòbil, amb l’adaptació a les noves pautes ambientals i nous patrons de consum.

•         Tot això va conduir a que des de finals del 2018 el VAB industrial experimentés una caiguda important, d’un 2,4% interanual el quart trimestre. Durant l’any 2019, el ritme de descens no ha estan tan pronunciat, però es manté la dinàmica negativa: el tercer trimestre el VAB industrial cau un 0,7 % interanual, similar al descens dels dos trimestres anteriors.

•         Paral•lelament, les dades d’afiliats a la Seguretat Social corresponents a la indústria suggereixen que el sector ja no crea ocupació en termes interanuals i, de fet, mostren algun mes de reducció.

Arxivat a: General
Vista general
El president del Consell Comarcal, Ignasi Giménez
Enrique Ortega, de l'Observatori comarcal, presenta el Flaix de la indústria
Vista general 2
Presentació del Flaix

Arxius adjunts