L’economia circular: cap a un model de consum i producció sostenible

Activitat gratuïta dirigida especialment a alumnat d’ESO, Cicles Formatius, PFI, Formació Ocupacional o Certificats de professionalitat.

Es facilita informació a l’alumnat sobre un model econòmic que incorpora canvis en els processos de producció de serveis i productes i en els models de consum, que comporta canvis en el mercat i en els perfils professionals i competències requerides.

L’economia circular es presenta com una opció de transformació que, tenint en compte la millora dels resultats econòmics de les empreses, es basa en aprofitar els recursos al màxim (reaprofitant el major temps possible els materials, l’aigua o l’energia) i reduir la generació de residus al mínim, amb un impacte ambiental i social positiu. Un model que incrementa les seves possibilitats de desenvolupament aprofitant les tecnologies digitals.

Amb dinàmiques participatives, ajustades al grup, es proposa apropar a l’alumnat al nou model, tractant aplicacions pràctiques en el mercat, en les empreses i en diferents disciplines, relacionades amb: l’ecodisseny, la reutilització, la reparació, el reciclatge, el consum de serveis en lloc de productes o el consum col•laboratiu.

Durada: 2 hores, ajustable a 1

 

Taller sobre economia circular realitzat a l’Institut de Badia del Vallès
Taller sobre economia circular realitzat a l’Institut de Badia del Vallès