Portada > La Comarca > Consorci per a la Gestió de Residus

Consorci per a la Gestió de Residus

El Consorci te com a objectius.

 • Planificar la gestió i tractament de residus a través de l’aprovació dels corresponents programes d’actuació.
 • La construcció, la gestió, l’explotació, la conservació i el manteniment de les instal·lacions necessàries per fer les operacions de tractament, reciclatge i disposició controlada de residus municipals i assimilables.
 • La construcció, la gestió, l’explotació, la conservació i el manteniment de les deixalleries municipals com a centres de recepció i emmagatzematge selectiu de residus municipals que no són objecte de recollida domiciliària.
 • La gestió i explotació del servei de recollida, de recollida selectiva i de transport de residus municipals i assimilables.
 • El foment de l’aplicació de la recollida selectiva i del reciclatge tant dels residus municipals com dels assimilables a municipals que puguin ser acollits.
 • L’autorització de la disposició i codisposició dels residus municipals.
 • La recaptació de taxes, preus públics i cànons sobre residus municipals i assimilables legalment establertes.
Contacte
 • Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental
 • C/ Sant Isidre, 29, 08221 Terrassa
 • Telèfon: 93 700 14 52
 • Fax: 93 700 14 53
 • (Necessites javascript per veure aquest correu-e)
 • www.residusvalles.cat