Portada > La Comarca

La Comarca

Camps
Camps
Cerdanyola del Vallès - UAB
Cerdanyola del Vallès - UAB
Gallifa - Santuari Ecològic del Castell de Gallifa
Gallifa - Santuari Ecològic del Castell de Gallifa
Comarca del Vallès Occidental
Activitat econòmica
Montcada i Reixac - Casa modernista
Montcada i Reixac - Casa modernista
Sant Cugat - Comerç
Sant Cugat - Comerç

On som? 

El Vallès és la denominació històrica del territori situat, d’oest a est, entre el riu Llobregat i el massís del Montseny, i de nord a sud entre les serralades Prelitoral i Litoral. 

La comarca es troba a la part central de la Regió Metropolitana de Barcelona i limita amb el Vallès Oriental, al nord-est; el Barcelonès, al sud-est; el Baix Llobregat, al sud-oest; i el Bages, al nord-oest.

 

Superfície i població 

Administrativament, la comarca està formada per 23 municipis, dos dels quals n’exerceixen la capitalitat: Sabadell i Terrassa. 

La superfície comarcal és de 583,2 km2, la qual cosa representa un 1,8% de la superfície total de Catalunya. Això no obstant, en aquest territori relativament petit es concentren, a data d’1 de gener de 2018, 917.905 persones, el 12,1% de la població catalana.

Les primeres estimacions de població es poden datar a l’edat mitjana, concretament al segle XIV, quan es calcula que la població de la comarca era d’uns 6.000 habitants. 

Avui dia el Vallès Occidental és una comarca essencialment urbana, amb una elevada densitat de població (1.574,1 hab/km2 enfront dels 236,7 hab/km2 del conjunt de Catalunya), si bé al seu interior podem trobar grans disparitats, amb municipis que tenen algunes de les densitats més elevades de Catalunya, com ara Badia del Vallès amb 14.426,9 hab/km2 a l’altre extrem, municipis rurals de la Serralada Prelitoral, com és el cas de Gallifa amb tan sols 10,3 hab/km2. 

 

L’economia vallesana, motor de Catalunya

Al centre del corredor mediterrani i a 20 minuts de Barcelona, el Vallès Occidental és un territori divers i referent dins l'arc metropolità pel seu teixit industrial i de serveis avançats a les empreses.

És la primera comarca catalana en quantitat de sòl per a activitats econòmiques amb una bona dotació d'espais per a localitzar empreses i representa el 12% del PIB de Catalunya. Concentra 26.793 empreses, 321.960 treballadors i 60.854 autònoms, i disposa de 140 polígons d'activitat de 5.334 hectàrees.

El Vallès Occidental és la primera comarca tèxtil de Catalunya i Sabadell el primer centre llaner i d’acabats de cotó de la península Ibèrica, seguit a poca distància per Terrassa (llana, gèneres de punt, cotó, confecció). Aquest sector, tot i que havia estat el dominant, ara només representa el 4,4% del VAB industrial de la comarca, ja que l’economia de la comarca s’ha diversificat abastament.

Avui, l'activitat econòmica del Vallès Occidental és heterogènia i té un teixit local d'empreses petites que complementa i facilita el desenvolupament dels negocis. Els percentatges d’implantació dels diferents sectors econòmics segons llocs de treball són:

  • 25,9% Serveis relacionats amb l'empresa
  • 20,8% Comerç
  • 20,7% Indústria
  • 15,7% Serveis a la ciutadania
  • 10,1% Serveis al consumidor
  • 6,6% Construcció

La comarca compta amb centres formatius superiors de referència internacional i catalana i una àmplia oferta de centres de formació professional; 2 grans universitats, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 2 escoles de negoci, 5 escoles especialitzades i 54 centres de formació professional

Les infraestructures tecnològiques i d'investigació són punteres internacionalment i amb una llarga experiència; 14 centres de recerca, 4 parcs científics i tecnològics

El Vallès Occidental té un important entorn de serveis i institucions de suport a les empreses amb centres de negoci, vivers d'empreses i agrupacions i institucions empresarials, que junt amb els clústers i projectes d'innovació, impulsen el treball en xarxa i la cooperació pública - privada per a la dinamització econòmica.


Un gran potencial natural, patrimonial i cultural 

El potencial turístic i de lleure de la comarca és gran, atès que ofereix un gran ventall de possibilitats d’ús gràcies als importants recursos naturals i culturals de què disposa, així com a la seva pròpia estructura econòmica, amb un alt nivell d’implantació industrial i empresarial que permet l’existència d’un turisme de negocis en expansió. 

L’excel·lent situació geogràfica de la comarca, al bell mig de la Regió Metropolitana de Barcelona, fa que sigui un lloc de parada per a moltes persones en el seu pas per Catalunya o en les seves visites a Barcelona.

El Vallès Occidental, malgrat ser una comarca amb un destacat caràcter industrial i fortament humanitzada, ha sabut conservar una sèrie d’espais naturals que conjuguen un paisatge únic amb un destacat patrimoni arquitectònic i cultural.

En aquests espais naturals esperen al visitant un munt de racons amagats i noves sensacions per descobrir, molt a prop de casa i molt lluny de la vida de la ciutat. Els parcs naturals de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l’Obac i el de Collserola es configuren com els dos espais naturals més importants de la comarca. Però a banda dels parcs naturals cal destacar l’existència d’altres racons on la natura i el paisatge es conserven com un recurs més.

Paral·lelament, també cal destacar el ric patrimoni cultural, format per vestigis de la història que han deixat petjades en tots els municipis. Trobem des de restes del neolític fins a importants testimonis de la industrialització, passant per elements de l’època visigoda, del romànic i de la època pre-industrial. 

La comarca destaca per la seva rica vida associativa i cultural. Disposa d’una cultura popular rica en manifestacions folklòriques. Una gran quantitat de grups de cultura d’arrel tradicional i popular tenen una activa presència a la majoria de poblacions vallesanes, on actuen cors, cobles, entitats sardanistes, colles de bastoners i grallers, colles geganteres, etc.