Portada > Formularis > Formulari característiques bàsiques

Formulari característiques bàsiques

És obligatori emplenar els camps marcats amb un asterisc (*).

Nom i cognoms *
E-mail *
Telèfon *
Nom de l'empresa
Activitat de l'empresa

Indiqueu breument quina és l'activitat de l'empresa que fa la consulta.

Sòl o sostre mínim necessari (m2)
Activitat a desenvolupar *

Indiqueu breument quina és l'activitat principal de l'empresa que busca instal·lar-se.

Règim *
Municipis d'interès *
En cas de saber-ho, especifiqueu el polígon/s on teniu interès en instal·lar-vos.

Podeu veure els polígons de la comarca al web.

Afegiu qualsevol informació que creieu interessant i/o necessària per resoldre la demanda.

Possibles requeriments de serveis (aigua, electricitat, gas, tic...) aspectes mediambientals o altres més generals.