Portada > Formularis > Taller Aprofita l’ECOINNOVACIÓ com a palanca de creixement

Taller Aprofita l’ECOINNOVACIÓ com a palanca de creixement

QUÈ POTS FER A LA TEVA EMPRESA?

- Analitzar i identificar millores en processos productius per ser més eficient en el consum d’energia, disminuir l’ús de materials o la generació de residus per reduir els costos.

Millorar productes i serveis a través de l’ecodisseny, incorporant millores per a l’ús i/o final de vida del producte: durabilitat,  reutilització, reciclatge, desmuntatge... i diferenciar-te de la competència.

- Introduir la utilització de nous materials reciclats o reciclables en productes i embalatges.

Optimitzar la gestió de residus, reduint la generació o cercant oportunitats de reutilització o valorització com a subproductes per obtenir guanys.

- Adoptar models de negoci nous i més competitius incorporant nous conceptes: passar de subministrar producte a prestar servei, recollida pel reciclatge o la remanufactura ...

És obligatori emplenar els camps marcats amb un asterisc (*).

Lloc de celebració *
DADES PERSONALS
Nom *
Cognoms *
DNI *
Escriu-lo sense punts ni guions.
Telèfon de contacte *
Correu electrònic *
Càrrec *
DADES DE L'EMPRESA
Nom de l’empresa o institució a on treballa *
NIF de l'empresa *
Sector *
Activitat principal *
Núm. treballadors *
Adreça *
Codi postal *
Població *
INTERESSOS *

Inicialment, on situa els seus interessos envers l’ecoinnovació?

ANTECEDENTS *

Ha incorporat amb anterioritat mesures d’ecoinnovació (associades al producte/servei, al procés de producció o a la gestió)?