Vivers d'empresa

Els vivers d’empreses es caracteritzen per centrar-se en la tutela i monitorització de manera individualitzada d’empreses durant els seus primers anys de vida.

Les empreses que s’hi allotgen habitualment han rebut el suport del mateix viver en el procés de gestació i creació de l’empresa per mitjà de l’assessorament per a la realització del pla d’empresa, formació empresarial, l’anàlisi de les capacitats de la persona per emprendre, etc.

L’allotjament en el viver constitueix, de fet, un servei addicional que s’ofereix a les persones emprenedores un cop ja han creat l’empresa.