Espais per a la teva activitat

Hi ha quatre tipus d’espais: 

 

Els Espais de Coworking són espais de treball compartits destinats a l’allotjament temporal d’autònoms i micro empreses de nova creació. Aquests espais solen trobar-se integrats dins d’un altre espai d’allotjament empresarial. 


Els Vivers d’Empreses es caracteritzen per centrar-se en la tutela i monitorització de manera individualitzada d’empreses durant els seus primers anys de vida. Les empreses que s’hi allotgen habitualment han rebut el suport del mateix viver en el procés de gestació i creació de l’empresa per mitjà de l’assessorament per a la realització del pla d’empresa, formació empresarial, l’anàlisi de les capacitats de la persona per emprendre, etc. L’allotjament en el viver constitueix, de fet, un servei addicional que s’ofereix a les persones emprenedores un cop ja han creat l’empresa. 

Els Centres d’Empreses acullen temporalment empreses de recent creació que no necessàriament hagin estat assessorades pel centre abans de la seva posada en marxa i, a diferència dels vivers, no els fan un seguiment individualitzat. 

Els Hotels d’Empreses no es circumscriuen només a empreses de nova creació, sinó que també admeten empreses ja constituïdes i consolidades. Les empreses hi poden romandre per un període il·limitat.