Portada > Consell Comarcal > Serveis > Àrea de Desenvolupament Econòmic Local > Pacte per la reindustralització del Vallès Occidental

Pacte per la reindustralització del Vallès Occidental

.
.
Consell d'alcaldes i alcaldesses amb la participació dels representants sindicals 8 de juny de 2017
Consell d'alcaldes i alcaldesses amb la participació dels representants sindicals 8 de juny de 2017
Grup impulsor del Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental
Grup impulsor del Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental
Consell Comarcal del Vallès Occidental
Taula per la reindustrialització
24 d'abril de 2014. Declaració cap a la segona reindustrialització.
24 d'abril de 2014. Declaració cap a la segona reindustrialització.

El 24 d’abril del 2014 el conjunt d’institucions públiques i privades més rellevants de la comarca van signar a la Universitat Autònoma de Barcelona la Declaració del Vallès Occidental, Cap a la 2a reindustrialització, i un any després es va presentar a la Universitat Politècnica de Terrassa del document 40 propostes concretes d’actuació - El compromís de tothom.

A principis de l’any 2016, a petició de les organitzacions sindicals impulsores de la declaració i amb el consens de la resta d’agents signants, després d’un any de cicle electoral i de canvis polítics, el Consell Comarcal va entomar el lideratge del pacte. L’objectiu d’aquest nou rol era fer operatives les propostes i consolidar aquest nou espai de concertació, esdevenint el pacte territorial de referència per a les polítiques industrials d’àmbit comarcal durant els propers anys.

La tasca principal des d’aleshores ençà ha estat l’activació dels treballs per a disposar d’un Pla de mesures 2016-2017 amb el detall d’accions prioritàries a emprendre, per a donar respostes de reindustrialització al Vallès Occidental i ajudar a revertir l’escenari actual de baix creixement del sector manufacturer.

La posta en comú realitzada amb el conjunt d’agents implicats per a l’establiment de mesures concretes no va fer més que confirmar la sensibilització i el potencial de l’entrament institucional i social existent en favor de la indústria. Tanmateix, es van identificar dos aspectes claus a tenir en compte a l’hora d’activar les noves mesures:

  • Manca de mecanismes de coordinació que permetin augmentar la massa crítica i l’impacte de les diferents iniciatives en curs amb marge de creixement i d’extensió a l’àmbit comarcal.
  • Necessitat d’adoptar acords concrets entre totes les entitats, amb accions i pressupost, perquè siguin la base d’una política industrial comuna del territori, objectiu de fons de la declaració.

 Així doncs, el Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental es defineix com:

Un instrument de concertació i cooperació territorial configurat pels ajuntaments de la comarca, les organitzacions sindicals, les organitzacions patronals, les cambres de comerç i les universitats.

La seva missió és:

Compartir estratègies de desenvolupament econòmic local i dissenyar una política industrial comuna capaç de desenvolupar mesures i actuacions que es considerin més prioritàries.

En aquest context, el Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Vallès Occidental de l’11 de maig de 2016 va aprovar un acord general de suport al desplegament del Pacte per a la Reindustrialització del Vallès Occidental, que identificava 7 de mesures que es creien prioritàries d’impulsar durant els anys 2016 i 2017, a les que s’han afegit dos mesures més des de la reunió del Grup impulsor del 27 d’abril de 2017, degut al seu caràcter estratègic per a la comarca i a la seva relació amb la resta de mesures del Pacte.

Aquestes 9 mesures són:

TAULA DEL COMERÇ PER DEFINIR UN MODEL TERRITORIAL

Mantenir un equilibri en la distribució territorial dels espais de localització d'activitat econòmica.

DIAGNOSI, RECUPERACIÓ I DINAMITZACIÓ DEL SÒL INDUSTRIAL

Afavorir el manteniment d'un territori de vocació industrial.

COORDINACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE BONES PRÀCTIQUES DE LA FISCALITAT LOCAL AMB AFECTACIÓ A LA INDÚSTRIA

Millorar la coordinació i compartir incentius que enforteixin l'activitat industrial.

MESA DE LA FORMACIÓ PEL TREBALL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Espai de concertació per identificar problemàtiques i activar solucions que millorin la formació.

FOMENT DE L'OCUPACIÓ A LA INDÚSTRIA

Millorar l'ocupabilitat industrial de la població activa per facilitar el creixement de llocs de treball.

PROVA PILOT PEL DESPLEGAMENT TERRITORIAL DE LA NOVA LLEI D'OCUPACIÓ

Compartir i articular estratègies territorials per impulsar un nou model de gestió.

XARXA DE PROMOCIÓ DEL CONEIXEMENT I LA INNOVACIÓ

Col·laboració públic-privada per a potenciar les singularitats, especialment del sector industrial, a la comarca.

IMPULS DE L'ECONOMIA CIRCULAR - VALLÈS CIRCULAR

Afavorir la transició a l'economia circular mitjançant la concertació participativa públic-privada.

 

IMATGE CORPORATIVA: DESCARREGA'T AQUÍ EL LOGO DEL PACTE I CREA EL BANNER A LA TEVA WEB

DOCUMENTS DE REFERÈNCIA

CONTACTE AMB NOSALTRES:

Per a qualsevol consulta, comentari o aclariment podeu contactar amb:(Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Consell Comarcal del Vallès Occidental, Secretaria Tècnica: 93 727 35 34 (Ext. 309)