Indústria 4.0: coneixement i innovació

Cloenda de la jornada 4.0 celebrada a Sant Cugat del Vallès
Cloenda de la jornada 4.0 celebrada a Sant Cugat del Vallès
Durant la jornada es van presentar diferents experiències
Durant la jornada es van presentar diferents experiències
Primera sessió del grup de treball de la mesura Indústria 4.0
Primera sessió del grup de treball de la mesura Indústria 4.0

L’activitat innovadora de la comarca presenta un alt grau de diversificació, amb una configuració de centres tecnològics, agents d’innovació, grups i centres de recerca.

Davant dels reptes de la implementació de la digitalització i l’economia de les TIC de forma transversal, generalitzada i a gran velocitat, cobra rellevància la coordinació d’esforços i recursos relatius a la transferència i la promoció del coneixement i la innovació entre el conjunt d’agents i amb visió territorial.

Aquesta mesura pretén promoure, des del treball en xarxa i de col·laboració territorial, la progressiva incorporació dels elements que configuren i defineixen la Indústria 4.0 a la nostra comarca. Contempla, un conjunt d'activitats que han de permetre un pas endavant cap a un model de fabricació avançat i innovador que permeti donar resposta a nous reptes tecnològics i de competitivitat empresarial

Entitats impulsores

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, Eurecat, Universitat Autònoma de Barcelona, Generalitat de Catalunya. ACCIÓ: Agència per a la competitivitat de l’empresa.

Actuacions realitzades

Pla d’acció  2016-2017

  • Promoció territorial: treballs d’exploració per una estratègica compartida de promoció vinculada a una marca conjunta.
  • Tallers tècnics participatius “Projecció i posicionament territorial local i comarcal” amb Ajuntaments Sabadell, Terrassa i Rubí, Consell Comarcal.
  • Dinamització i activació de la Xarxa d’agents del coneixement i la innovació: sessions de treball amb les entitats i elaboració del funcionament i de la plataforma web col·laborativa de la xarxa.

Pla d’acció  2018-2019

Actuacions en curs

Actuacions d’impacte directe en empreses i població activa:

  • Disseny de programes pilot de formació, ocupació i millora de competències en indústria 4.0. per a pimes de la comarca.

Actuacions de dinamització i cohesió territorial:

  • Campanya de sensibilització, divulgació i promoció a les empreses: en curs l’organització d’una Jornada adreçada a les empreses i agents econòmics del territori i amb la finalitat de presentar les oportunitats de les plataformes i comunitats tecnològiques.
  • Disseny d’un programa de promoció del treball en xarxa comarcal dels Fab Labs, Líving labs, recursos i espais 3D i realitat virtual i augmentada.
  • Transferència i ampliació de l’abast de les plataformes i comunitats tecnològiques del territori (HUBb30, Open Industry).
  • Participació en xarxes, programes i activitats supracomarcals i europees.

DOCUMENTS I ENLLAÇOS D’INTERÈS

- Comunitat virtual Open Industry

- Plataforma HUBb30

- ACCIO: innovació

- Estudi L’impacte laboral de la Indústria 4.0 a Catalunya

- Mapa i anàlisi de la Indústria 4.0 a Catalunya

NOTES DE PREMSA

- Primera sessió de treball dels ajuntaments que participen al programa d’impuls de la digitalització a les empreses (12/03/2019)

- La mesura de la indústria 4.0: coneixement i innovació avança en un Pla d'acció centrat en el suport a PIMES i el treball en xarxa (24/12/18)