Indústria 4.0: coneixement i innovació

El Vallès concentra bona part del sistema d’innovació de Catalunya i disposa d’un notable i divers teixit industrial. A partir d’avaluar projectes anteriors de promoció territorial vinculats al turisme de negocis i a la captació d’inversions, s’identifica el potencial en coneixement i innovació com a eix estratègic i d’actuació per a la promoció i màrqueting territorial.

L’any 2015 s’inicien els treballs per articular un projecte de col·laboració que potenciï aquests treballs, proposant la constitució d’una xarxa públic-privada que tingui com a finalitat potenciar les singularitats de l’ecosistema de coneixement i innovació del Vallès Occidental, especialment, del sector industrial, per atraure visitants i propostes de projectes socioeconòmics en benefici del conjunt d’agents que la configuren i del propi territori.

Entitats participants

Entitats donades d’alta a la plataforma: 

Consell Comarcal del Vallès Occidental, Consorci de Turisme Vallès Occidental, Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, Consorci Sanitari de Terrassa, Cambra de Comerç de Terrassa, EUNCET Business School, Orbital.40 Parc Científic i Tecnològic de Terrassa, Dormity, Packaging Cluster, Promoció Econòmica de Sabadell, SL, Can Gavarra (Centre de Serveis per a l'Empresa i l'Emprenedor), CECOT, Centre Metal·lúrgic, PIMEC, Ajuntament de Sentmenat, Barcelona Synchrotron Park, EURECAT, LEITAT

Actuacions realitzades

  • Promoció territorial: treballs d’exploració per una estratègica compartida de promoció vinculada a una marca conjunta.
  • Tallers tècnics participatius “Projecció i posicionament territorial local i comarcal” amb Ajuntaments Sabadell, Terrassa i Rubí, Consell Comarcal.
  • Dinamització i activació de la Xarxa d’agents del coneixement i la innovació: sessions de treball amb les entitats i elaboració del funcionament i de la plataforma web col·laborativa de la xarxa.

Actuacions previstes al 2017

  • Publicació en obert de la plataforma web.
  • Dinamització i promoció de la xarxa d’agents a través de la plataforma.

ENLLAÇOS D’INTERÈS