Catàleg de vocacions industrials prioritàries

Què entenem per vocació?
Què entenem per vocació?

Què entenem per vocació?

Considerem una vocació industrial, un ofici o agrupació de diferents ocupacions que tenen en comú una o vàries àrees de coneixement i camps d’interès dintre d’un sector d’activitat econòmica concret.

Quin és l’objectiu del catàleg?

Fer-ne promoció per facilitar el seu coneixement i la seva valoració social, a partir d’elaborar nou material de divulgació pràctic i atractiu, amb informació de referència i actual (visual i documental) i des d’una perspectiva de gènere.

Quins criteris es fan servir per seleccionar les vocacions?

  • Demandes dels llocs de treball sense cobrir per manca de perfils qualificats.
  • Places vacants en cursos de formació que tenen un elevat grau d’inserció.
  • Previsió de mancances de professionals a mig-llarg termini pel procés de transformació o altres canvis socioeconòmics del sector.

Què estem fent?

La Mesa de la formació pel treball ha seleccionat ja les primeres vocacions, actualment, estem en fase de recollida i contrast de la informació que contindran les fitxes divulgatives inicials.

Properament presentarem la primera edició del catàleg