Orientem: Coneix les vocacions prioritàries

Què entenem per vocació?
Què entenem per vocació?

Què entenem per vocació industrial?

Un ofici o agrupació de diferents ocupacions que tenen en comú una o vàries àrees de coneixement i camps d’interès dintre d’un sector d’activitat econòmica concret.

Quines són els les vocacions industrials prioritàries a la comarca?

Alimentació

 • Indústria alimentària

Qualitat i Instal·lacions

 • Manteniment industrial
 • Prevenció riscos industrials
 • Control de Qualitat
 • Muntador industrial

Química

Metall-Mecànica

Tecnologia

 • Robòtica
 • Informàtica i comunicacions
 • Impressió 3D

Tèxtil

Quin és l’objectiu del catàleg?

Fer promoció de les vocacions industrials per a facilitar el seu coneixement, recuperant el valor dins l’àmbit formatiu i laboral. Trencant mites i estereotips de gènere, amb material pràctic i atractiu.)

Quins criteris es fan servir per seleccionar les vocacions?

 • Demandes dels llocs de treball sense cobrir per manca de perfils qualificats.
 • Places vacants en cursos de formació que tenen un elevat grau d’inserció.
 • Previsió de mancances de professionals a mig-llarg termini pel procés de transformació o altres canvis socioeconòmics del sector.

La Mesa de la formació pel treball del Vallès Occidental és l’encarregada de validar les vocacions prioritàries i la seva informació, després d’un procés de contrast amb agents de cada vocació.

Descarrega’t tot el catàleg complet

Més informació general

Itinerari estudis: Què puc fer després de l’ESO? 

Què puc estudiar a Catalunya?