Vocacions industrials al Vallès Occidental

Amb la recuperació de la producció industrial després de la crisi s’ha posat de manifest la manca de professionals formats en ocupacions industrials degut, entre molts altres aspectes, a un allunyament de la població vers la indústria i, en conseqüència, del desconeixement de les sortides i potencialitats que ofereix.

El Pacte es marca com un objectiu prioritari i transversal activar un seguit d’actuacions per despertar les vocacions industrials entre els infants, les seves famílies i el professorat, i els joves i les persones desocupades en cerca de feina, des d’una perspectiva de gènere i amb la col·laboració del conjunt d’agents del territori.

Les mesures prioritàries a desenvolupar són:

TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ I VISITES PRESENCIALS

XARXA D'EMPRESES I ENTITATS SENSIBILITZADORES

CATÀLEG DE VOCACIONS INDUSTRIALS PRIORITÀRIES