Vocacions de la Qualitat i les Instal·lacions

La vocació de la Qualitat i les instal·lacions et permetrà adquirir la capacitat de tenir visió de producte/servei, per tal de poder supervisar, controlar i reduir riscos, vetllant pel compliment normatiu.

Fitxes de les vocacions industrials amb futur

Sortides laborals

Tècnic/a en química computacional, Analista de disseny en perfumeria i cosmètica i Gestor/a de residus i reciclatge de subproductes, entre d’altres:

Vídeos específics de les ocupacions