Òrgans permanents de govern i executius

L’organigrama i dinàmica de treball dels membres del Pacte compte amb una estructura permanent de govern: Plenari i Grup impulsor, assistits pel CCVOC que té la funció de Secretaria tècnica.

El desplegament de cada mesura es lidera per més d’un integrant del Pacte i s’articula amb una fórmula combinada de diferents agents.

.
.

ACORDS DEL GRUP IMPULSOR

Pots trobar aquí la informació de seguiment de l'activitat del Grup Impulsor del Pacte.