Model territorial de comerç als polígons

Reunió de la Taula de comerç celebrada el 12 d'abril de 2019
Reunió de la Taula de comerç celebrada el 12 d'abril de 2019
El diputat provincial Isaac Albert amb els regidors de Terrassa, Amadeu Aguado i de Sabadell, Marisol Martínez
El diputat provincial Isaac Albert amb els regidors de Terrassa, Amadeu Aguado i de Sabadell, Marisol Martínez en una reunió de la Taula de Comerç el març de 2018
La Generalitat s'ha incorporat avui a la Taula Comarcal de Comerç
Reunió de la Taula de Comerç del març de 2017

La concentració de l’activitat comercial fora de la trama urbana pot generar nous centres d’atracció econòmica i social i, a la vegada, pot donar lloc a la desertització d’altres, com el sector industrial o el comerç de proximitat. Aquesta generació de mobilitat i canvis de pols d’atracció requereix d’una visió de futur sobre quin és el model territorial que volem pel conjunt de ciutats i pobles.

Entitats impulsores

Ajuntament de Terrassa i Ajuntament de Sabadell

Espai de concertació

TAULA COMARCAL MODEL TERRITORIAL DE COMERÇ (constituïda l'11 d'octubre de 2016)

Actuacions realitzades

DOCUMENTS D'INTERÈS

NOTES DE PREMSA

- La Taula comarcal de comerç planteja una estratègia conjunta per la preservació del teixit comercial i la cooperació territorial en l’impacte de grans implantacions al Vallès Occidental (15/04/2019)

- Convocada la Taula de comerç per a l’aprovació de l’Acord de model territorial de comerç del Vallès Occidental (28/03/2019)

- Convocada la Taula de comerç per a l’aprovació de l’Acord de model territorial de comerç del Vallès Occidental (28/03/2019)

- La Presentació per part de les Cambres de Sabadell i Terrassa de les principals conclusions de l’estudi d’Anàlisi de l’oferta i la demanda de superfície comercial a la comarca del Vallès Occidental (13/11/2018)

- L’avenç dels treballs per assolir un acord que garanteixi l’equilibri i cohesió territorial per part de la Taula de comerç (20/09/2018)

- Jornada tècnica de presentació de l’estudi sobre hàbits de consum al Vallès Occidental (09/03/2018)

- Inici dels treballs per l’estudi que analitzarà el sòl comercial comarcal (23/03/2017)

- La Constitució de la Taula del comerç (11/10/2016)

- La incorporació de la Generalitat a la Taula del comerç (13/12/2016)

- Incorporació de la Generalitat a la Taula del comerç (13/12/2016)

- Constitució de la Taula del comerç (11/10/2016)