Portada > Consell Comarcal > Serveis > Àrea de Desenvolupament Econòmic Local > Pacte per la Reindustralització del Vallès Occidental > Mesures del Pacte > Prova pilot pel desplegament territorial de la nova llei d'ocupació (Pla d'Acció 2016-2017)

Prova pilot pel desplegament territorial de la nova llei d'ocupació (Pla d'Acció 2016-2017)

PROVA PILOT PEL DESPLEGAMENT TERRITORIAL DE LA NOVA LLEI D’OCUPACIÓ

La Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya, actualment, està treballant en les possibles fórmules per a posar en marxa el desplegament de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'Ordenació del Sistema d'Ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya als territoris. Tal i com detalla l’article 15 de Concertació Territorial de l’esmentada Llei es pot definir l’Estratègia Territorial com el procés mitjançant el qual les administracions públiques locals i els agents socials i econòmics manifesten consensuadament voler actuar de manera organitzada, planificada i programada, per aconseguir uns objectius concrets de foment de l’ocupació i de desenvolupament econòmic que ells mateixos hagin determinat.

Entitats participants

  • Lideren: Ajuntament de Terrassa, Sabadell, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Rubí i Santa Perpètua de Mogoda.
  • Ajuntament de Castellar del Vallès i Palau Solità i Plegamans.
  • CIESC, PIMEC, CECOT, U.G.T. I CC.OO.
  • Generalitat de Catalunya (SOC).

Actuacions realitzades

  • Document d’acord aprovat Comissió de Regidors i Regidores Promoció Econòmica (maig 2016).
  • Reunions inicis pla de treball.
  • Inici dels treballs de diagnosi estratègica de les Polítiques actives d’ocupació i Àrees de desenvolupament econòmic local del territori.

Actuacions previstes al 2017

  • Jornada i espai de treball amb tots els agents participants
  • Pla de treball d’implementació actuacions específiques