Portada > Consell Comarcal > Serveis > Àrea de Desenvolupament Econòmic Local > Pacte per la reindustralització del Vallès Occidental > Mesures del Pacte > Fiscalitat local i simplificació administrativa amb afectació a la indústria

Fiscalitat local i simplificació administrativa amb afectació a la indústria

Els integrants de la Taula de fiscalitat reunits divendres a Castellar del Vallès
Els integrants de la Taula de fiscalitat reunits el 18 de maig de 2018 a Castellar del Vallès
Taula de fiscalitat celebrada a Sant Cugat del Vallès el 15 de setembre de 2017
Taula de fiscalitat celebrada a Sant Cugat del Vallès el 15 de setembre de 2017
Jornada sobre fiscalitat local celebrada a Rubí el 2015
Jornada sobre fiscalitat local celebrada a Rubí el 2015

La fiscalitat local amb afectació a l’activitat industrial és un dels àmbits de treball més importants de cara a configurar i avançar cap a una política industrial comuna a la comarca. Si bé la capacitat potestativa dels ajuntaments és escassa, una millor coordinació, harmonització i transferència de les bonificacions i incentius de foment de l’activitat industrial en els quals tenen capacitat permetria disposar d’un entorn més competitiu, en benefici del conjunt de municipis.

Entitats impulsores

Ajuntament de Castellar del Vallès, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, CECOT i CIESC

Espai de concertació

TAULA DE FISCALITAT LOCAL I SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA AMB AFECTACIÓ A LA INDÚSTRIA (Constituïda el 15 de setembre de 2017)

Actuacions realitzades

Actuacions en curs

  • Difusió i promoció dels incentius i bonificacions locals per a la indústria.
  • Avaluació de les bonificacions relacionades amb la fiscalitat verda (energies alternatives i vehicles no contaminants).
  • Actualització i revisió del document de recomanacions i millores en l'elaboració de les ordenances i la fiscalitat local amb afectació a l'activitat industrial.
  • Elaboració d’un sistema de qualitat compartit pels tràmits: llicències d’obres i llicència d’obertura d’activitats

 ALTRES DOCUMENTS D'INTERÈS

NOTES DE PREMSA

- El Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental incentiva millores en les bonificacions i tràmits locals per afavorir el desenvolupament de l’activitat industrial (20/03/2019)

- Els primers ajuntaments que incorporen a les ordenances del 2019 la bonificació de rehabilitació de naus l'ICIO (24/11/2018)

- L'elaboració de la Guia pels ens locals per l’establiment a les ordenances fiscals del 2019 d’una bonificació compartida en l’ICIO del 95% per a la reconstrucció i rehabilitació de naus industrials obsoletes i en desús (24/09/2018)

- Trobada anual de la Taula de Fiscalitat local amb afectació a la indústria (18/05/18)

- Constitució de la Taula de Fiscalitat local i simplificació administrativa amb afectació a la indústria del Vallès Occidental (15/09/2017)

- Reunió del grup de treball específic de la mesura (18/05/2017)

- L'inici dels estudis sobre fiscalitat local de les empreses i els usos als polígons per a introduir-hi millores (05/10/2015)

REPORTATGES

- Reportatge sobre la Taula de fiscalitat emès a Televisió de Terrassa el 15 de setembre de 2017