Dinamització i preservació dels espais industrials

Eina de cerca de sòl i sostre al nou Portal de Polígons.
Eina de cerca de sòl i sostre al nou Portal de Polígons.
El president del Consell Comarcal, Ignasi Giménez, durant la seva intervenció a l'acte.
El president del Consell Comarcal, Ignasi Giménez, durant la seva intervenció a l'acte.
Polígons industrials del Vallès Occidental
Polígons industrials del Vallès Occidental

A través de la política de planejament urbanístic (competència municipal), qui preveu, ordena i qualifica els usos del sòl disponible, hem de ser capaços de preservar els més de 28 milions de m² de sòl qualificat com industrial localitzats als polígons d’activitat econòmica (el 5% del territori comarcal).

Per això és important dotar-nos d’eines que permetin reunir informació de qualitat i actualitzada per tal de difondre l’oferta de sòl industrial i comptar amb censos d’activitats localitzats als polígons, el que ens permetrà tenir una diagnosi de l’ocupació i estat dels polígons a la comarca.

La preservació del sòl industrial requereix també de la rehabilitació, transformació i adequació dels espais industrials obsolets. Un repte que ha de comptar amb la col·laboració i implicació del sector privat afectat.

Entitats impulsores

Ajuntament de Rubí i Ajuntament de Barberà del Vallès

Actuacions realitzades

Actuacions en curs

  • Impulsar un model de gestió de polígons, amb actuacions polítiques d’impuls del debat i actuacions d’impacte directe sobre les empreses com, per exemple, promovent la posada en marxa d’un projecte pilot per a la Gestió/Dinamització dels polígons
  • Anàlisi i millora de la mobilitat i dels subministraments bàsics dels polígons.
  • Sistema d’informació territorial, amb la millora constant i permanent de les dades disponibles, de les eines de difusió i del marc de cooperació, a través dels convenis, que li donen suport, a més de noves actuacions com l’elaboració d’un inventari de naus en desús i obsoletes, el que suposa la base necessària per a futures accions de dinamització.

 

DOCUMENTS D'INTERÈS

NOTES DE PREMSA

- 8 projectes a la comarca per transformar els polígons industrials els anys 2018 i 2019 (15/03/2019)

- Els primers treballs per activar millores en el servei de subministres bàsics als polígons (24/12/2018)

- La incorporació del cens d’empreses als PAE 2016 al portal de polígons del Vallès Occidental (25/09/2018)

- Presentació del Portal de polígons i empreses industrials del Vallès Occidental (19/04/2018)

- Cercador d'oferta de sòl i naus industrials (26/01/2018)

- El suport als municipis per a la dinamització i millora dels polígons industrials (11/03/2016)