Portada > Consell Comarcal > Serveis > Àrea de Desenvolupament Econòmic Local > Pacte per la reindustralització del Vallès Occidental > Prova pilot pel desplegament territorial de la nova llei d'ocupació

Prova pilot pel desplegament territorial de la nova llei d'ocupació

PROVA PILOT PEL DESPLEGAMENT TERRITORIAL DE LA NOVA LLEI D’OCUPACIÓ

La Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya, actualment, està treballant en les possibles fórmules per a posar en marxa el desplegament de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'Ordenació del Sistema d'Ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya als territoris. Tal i com detalla l’article 15 de Concertació Territorial de l’esmentada Llei es pot definir l’Estratègia Territorial com el procés mitjançant el qual les administracions públiques locals i els agents socials i econòmics manifesten consensuadament voler actuar de manera organitzada, planificada i programada, per aconseguir uns objectius concrets de foment de l’ocupació i de desenvolupament econòmic que ells mateixos hagin determinat.

Entitats participants

  • Lideren: Ajuntament de Terrassa, Sabadell, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Rubí i Santa Perpètua de Mogoda.
  • Ajuntament de Castellar del Vallès i Palau Solità i Plegamans.
  • CIESC, PIMEC, CECOT, U.G.T. I CC.OO.
  • Generalitat de Catalunya (SOC).

Actuacions realitzades

  • Document d’acord aprovat Comissió de Regidors i Regidores Promoció Econòmica (maig 2016).
  • Reunions inicis pla de treball.
  • Inici dels treballs de diagnosi estratègica de les Polítiques actives d’ocupació i Àrees de desenvolupament econòmic local del territori.

Actuacions previstes al 2017

  • Jornada i espai de treball amb tots els agents participants
  • Pla de treball d’implementació actuacions específiques