Formació pel treball a la indústria

Jornada realitzada a Cerdanyola el 25 d'octubre
Jornada realitzada a Cerdanyola el 25 d'octubre
Mesa de la Formació pel Treball celebrada a Rubí el 18 de setembre
Mesa de la Formació pel Treball celebrada a Rubí el 18 de setembre
Curs de formació en la indústria tèxtil
Curs de formació en la indústria tèxtil

La connexió i interrelació del teixit productiu i del conjunt de centres formatius és un aspecte estratègic per a poder desplegar les innovacions i canvis que el sistema de formació requereix i per a donar respostes concretes a les necessitats del teixit productiu i a les apostes sectorials del territori. Exemples com el desplegament de la formació dual posa de manifest la necessitat d’implementar noves formes de cooperació, col·laboració i participació públic-privada.

Entitats impulsores

  • Ajuntament de Rubí, Ajuntament de Sabadell, Ajuntament de Terrassa
  • Consells de la Formació Professional de la Conca del Ripoll-Riera de Caldes, Rubí i Terrassa

Espai de concertació

MESA DE LA FORMACIÓ PEL TREBALL DEL VALLÈS OCCIDENTAL (constituïda del 10 de març de 2017)

Actuacions realitzades

 

 

Actuacions en curs

  • Dinamització de la Mesa i ampliació de la participació i col·laboració d’agents de la formació amb actuacions polítiques d’impuls del debat i posicionament del territori en la planificació de la formació pel treball.
  • Campanya vocacions industrials orientada a alumnes i famílies de cicle superior de primària i ESO, professorat i professionals de l’orientació: amb tallers de sensibilització cap a la indústria, visites a centres i empreses, elaboració de material de suport i l’elaboració de unes fitxes d’orientació sobre els deu perfils més demandants a la indústria.
  • Sensibilització sobre els certificats professionalitat i passarel·les formatives per a apropar a les empreses i ciutadania els avantatges que els sistema de la formació pel treball ofereix.
  • Observatori de la formació: dispositiu de detecció de les necessitats formatives capaç de concretar propostes i millores en la planificació i l’oferta, que integrarà i coordinarà els estudis dels seus membres com el Quadern de dades de la formació professional. 2017

 

DOCUMENTS i ENLLAÇOS D'INTERÈS

 

NOTES DE PREMSA

 

REPORTATGES