Ocupació a la indústria

Els joves contractats per DOVER conversant amb els representats del Consell i l'Ajuntament de Barberà
Els joves contractats per DOVER conversant amb els representats del Consell i l'Ajuntament de Barberà
Projecte d'ocupació: Talent Femení i transformació de la indústria al Vallès Occidental
Projecte d'ocupació: Talent Femení i transformació de la indústria al Vallès Occidental

El foment de l’ocupació i l’augment de llocs de treball, especialment de l’activitat industrial o d’aquells vinculats a la seva millora i suport, és un element estratègic per a revertir la pèrdua constant de capital humà i de pes global del sector. Existeixen programes i recursos provinents de diferents administracions que tenen aquesta finalitat.

L’impuls i coordinació per a l’obtenció d’aquests recursos i l’establiment d’accions comunes permetrà augmentar el seu impacte.

L’execució d’aquests programes combina actuacions que permeten l’ocupabilitat industrial, sensibilitzar i treballar competències dels diferents perfils professionals industrials, optimitzar els processos de transformació dels llocs de treball actuals i facilitar-ne la creació de nous.

Actuacions realitzades

Actuacions en curs

Actuacions d’impacte directe en empreses i població activa

  •  Convocatòries anuals de Programes de foment de l’ocupació, on es treballa per la formació i inserció laboral de la població activa de tot el territori en col·laboració amb diferents sectors industrials arrelats al territori com el tèxtil, alimentari, químic o metall.
  • Projecte pilot de Gestor/a de polígons, que pretén incorporar aquesta figura per a la de dinamització de polígons.
  • Ocupació a la Indústria local, programa d’abast comarcal no desenvolupat directament pel Consell i cofinançats per la Diputació i els ajuntaments participants: Sector farmacèutic, químic, plàstic i afins (Barberà del Vallès, Castellbisbal, Rubí i Terrassa). Metall Vallès (Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Sabadell i Sant Quirze del Vallès). Logis Ocupació de la Riera de Caldes (Amerc).

Accions de dinamització i cohesió territorial

  • Jornada “Converses del mercat de treball”, espai de trobada anual entre empreses i població activa amb el suport de professionals del coaching, els RR.HH. i l’orientació laboral.
  • Realització del producte 3# a la indústria: On són les dones? Quins perfils són de nova creació? Quins perfils de difícil cobertura?

 

NOTES DE PREMSA

- Els projectes d'ocupació que es desenvoluparan durant el 2019 tindran un caràcter marcadament industrial (24/12/2018)