Portada > Consell Comarcal > Serveis > Àrea de Desenvolupament Econòmic Local > Pacte per la reindustralització del Vallès Occidental > Fiscalitat local i simplificació administrativa amb afectació a la indústria

Fiscalitat local i simplificació administrativa amb afectació a la indústria

Taula de fiscalitat celebrada a Sant Cugat del Vallès el 15 de setembre de 2017
Taula de fiscalitat celebrada a Sant Cugat del Vallès el 15 de setembre de 2017
Jornada sobre fiscalitat local celebrada a Rubí l'octubre de 2015.
Jornada sobre fiscalitat local celebrada a Rubí l'octubre de 2015.

La fiscalitat local amb afectació a l’activitat industrial és un dels àmbits de treball més importants de cara a configurar i avançar cap a una política industrial comuna a la comarca. Si bé la capacitat potestativa dels ajuntaments és escassa, una millor coordinació, harmonització i transferència de les bonificacions i incentius de foment de l’activitat industrial en els quals tenen capacitat permetria disposar d’un entorn més competitiu, en benefici del conjunt de municipis.

Entitats participants

  • Lideren: Ajuntament de Castellar del Vallès i Sant Cugat del Vallès.
  • Ajuntaments de Terrassa, Polinyà, Sant Llorenç Savall i Sant Quirze del Vallès.
  • PIMEC i CIESC.

Actuacions realitzades

  • Estudi Situació i anàlisi de la fiscalitat local amb afectació a l’activitat industrial als municipis del Vallès Occidental.
  • Informe Impacte de l’IBI industrial i l’IAE als ingressos municipals i a la localització d’activitat.
  • Actualització canvis ordenances fiscals 2016 i elaboració d’un esborrany de Recomanacions i bones pràctiques a les ordenances fiscal.
  • Constitució i convocatòria Taula Fiscalitat amb els ajuntaments.
  • Aprovació del document de recomanacions i bones pràctiques a les ordenances fiscals.

 

Actuacions previstes al 2017

  • Informe de seguiment modificacions ordenances

DOCUMENTS DE REFERÈNCIA

ENLLAÇOS D’INTERÈS

REPORTATGES