Portada > Consell Comarcal > Serveis > Àrea de Desenvolupament Econòmic Local > Pacte per la reindustralització del Vallès Occidental > Fiscalitat local i simplificació administrativa amb afectació a la indústria

Fiscalitat local i simplificació administrativa amb afectació a la indústria

Els integrants de la Taula de fiscalitat reunits divendres a Castellar del Vallès
Els integrants de la Taula de fiscalitat reunits el 18 de maig de 2018 a Castellar del Vallès
Taula de fiscalitat celebrada a Sant Cugat del Vallès el 15 de setembre de 2017
Taula de fiscalitat celebrada a Sant Cugat del Vallès el 15 de setembre de 2017
Jornada sobre fiscalitat local celebrada a Rubí el 2015
Jornada sobre fiscalitat local celebrada a Rubí el 2015
  • La fiscalitat local amb afectació a l’activitat industrial és un dels àmbits de treball més importants de cara a configurar i avançar cap a una política industrial comuna a la comarca. Si bé la capacitat potestativa dels ajuntaments és escassa, una millor coordinació, harmonització i transferència de les bonificacions i incentius de foment de l’activitat industrial en els quals tenen capacitat permetria disposar d’un entorn més competitiu, en benefici del conjunt de municipis.

Entitats impulsores

Ajuntament de Castellar del Vallès, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, CECOT i CIESC

Espai de concertació

TAULA DE FISCALITAT LOCAL I SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA AMB AFECTACIÓ A LA INDÚSTRIA (Constituïda el 15 de setembre de 2017)

 

Actuacions realitzades

Actuacions en curs

 

DOCUMENTS D'INTERÈS

 

NOTES DE PREMSA

REPORTATGES