Dinamització i preservació dels espais industrials

Polígons industrials del Vallès Occidental
Polígons industrials del Vallès Occidental

A través de la política de planejament urbanístic (competència municipal), qui preveu, ordena i qualifica els usos del sòl disponible, hem de ser capaços de preservar els més de 28 milions de m² de sòl qualificat com industrial localitzats als polígons d’activitat econòmica (el 5% del territori comarcal). Per això és important dotar-nos d’eines que permetin reunir informació de qualitat i actualitzada per tal de difondre l’oferta de sòl industrial i comptar amb censos d’activitats localitzats als polígons, el que ens permetrà tenir una diagnosi de l’ocupació i estat dels polígons a la comarca. La preservació del sòl industrial requereix també de la rehabilitació, transformació i adequació dels espais industrials obsolets. Un repte que ha de comptar amb la col·laboració i implicació del sector privat afectat.

 

 

Entitats participants

 • Lideren: Ajuntament de Rubí i  Cerdanyola del Vallès.
 • Ajuntament Terrassa, Sabadell, Montcada i Reixac, Barberà del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Viladecavalls i Castellbisbal.
 • Cambres de Comerç de Sabadell i Terrassa i PIMEC.
 • Àrea metropolitana de Barcelona i Diputació de Barcelona.

Actuacions realitzades

 • Convenis col·laboració per a la dinamització de l’oferta i cens industrial amb els ajuntaments.
 • Conveni de col.laboració amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona per a la dinamització de l’oferta industrial dels polígons d’activitat econòmica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el Vallès Occidental i dels municipis i/o comarques de la regió metropolitana, facilitant l’intercanvi de productes i serveis, i gràcies al qual s'ha millorat la metodologia emprada i s'han optimitzat costos de manteniment.
 • Inici dels tràmits per a la contractació del servei d'elaboració del Cens d'empreses i que contempla un mínim de 19 indicadors.

Actuacions previstes al 2017

 • Actes presentació convenis de col·laboració.
 • Presentació i promoció Portal de polígons i empreses.
 • Cens empreses polígons industrials 2016.
 • Millora servei de localització industrial.
 • Creació Taula de cooperació: Impuls nou model de gestió sostenible als polígons.
 • Inventari i anàlisi de les naus industrials en desús.
 • Configurar i cerca de fons Pla d’inversions als PAE.

DOCUMENTS DE REFERÈNCIA

ENLLAÇOS D’INTERÈS