Model territorial de comerç als polígons

El diputat provincial Isaac Albert amb els regidors de Terrassa, Amadeu Aguado i de Sabadell, Marisol Martínez
El diputat provincial Isaac Albert amb els regidors de Terrassa, Amadeu Aguado i de Sabadell, Marisol Martínez en una reunió de la Taula de Comerç el març de 2018
La Generalitat s'ha incorporat avui a la Taula Comarcal de Comerç
Reunió de la Taula de Comerç del març de 2017

La concentració de l’activitat comercial fora de la trama urbana pot generar nous centres d’atracció econòmica i social i, a la vegada, pot donar lloc a la desertització d’altres, com el sector industrial o el comerç de proximitat. Aquesta generació de mobilitat i canvis de pols d’atracció requereix d’una visió de futur sobre quin és el model territorial que volem pel conjunt de ciutats i pobles.

Entitats impulsores

Ajuntament de Terrassa i Ajuntament de Sabadell

Espai de concertació

TAULA COMARCAL MODEL TERRITORIAL DE COMERÇ (constituïda l'11 d'octubre de 2016)

Actuacions realitzades

 Actuacions en curs

  • Elaboració d'una proposta d'acord sobre reordenació i equilibri territorial, grans superfícies i model territorial

DOCUMENTS D'INTERÈS

NOTES DE PREMSA

- La Presentació per part de les Cambres de Sabadell i Terrassa de les principals conclusions de l’estudi d’Anàlisi de l’oferta i la demanda de superfície comercial a la comarca del Vallès Occidental (13/11/2018)

- L’avenç dels treballs per assolir un acord que garanteixi l’equilibri i cohesió territorial per part de la Taula de comerç (20/09/2018)

- Jornada tècnica de presentació de l’estudi sobre hàbits de consum al Vallès Occidental (09/03/2018)

- Inici dels treballs per l’estudi que analitzarà el sòl comercial comarcal (23/03/2017)

- La Constitució de la Taula del comerç (11/10/2016)

- La incorporació de la Generalitat a la Taula del comerç (13/12/2016)