Vallès Circular a la indústria

Ajuntaments i entitats vallesanes han signat l'Acord Vallès Circular
Ajuntaments i entitats vallesanes han signat l'Acord Vallès Circular
L'Acord Vallès Circular té una gran rellevancia per la comarca
L'Acord Vallès Circular té una gran rellevancia per la comarca

Estem immersos en un sistema econòmic lineal, que es basa en un procés centrat en produir-utilitzar-llençar. Aquest model es demostra insostenible sobretot si tenim en compte les expectatives de creixement de la població i de la demanda per als propers anys:  tant pel cost que suposa l’increment constant de consum de matèries i recursos (en un planeta en el que aquests recursos són finits), com per l’increment continuat de residus i la conseqüent pèrdua de materials que podrien ser reaprofitats amb nous models de producció i consum.

El Vallès Occidental té la massa crítica i el potencial per impulsar i accelerar la transició cap a l’economia circular, aprofitant la mobilització i la generació de sinèrgies entre agents diversos que mostren el seu interès en jugar un paper actiu. Des del Consell Comarcal es planteja afavorir la transició al nou model econòmic a través d’una governança participativa entre agents públics i privats i l’any 2016 es constitueix la Xarxa d’entitats per a l’impuls de l’economia circular al Vallès Occidental.

Així doncs, des de la constitució de la Xarxa d’entitats per a l’impuls de l’economia al juny de 2016, el Consell Comarcal assumeix la secretaria tècnica, executant de forma directa algunes actuacions i obrint espais per treballar conjuntament i avançar en el co-disseny de propostes sobre Economia Verda i Circular.

Atès que els objectius i missió d’aquesta iniciativa tenen plena coincidència amb la finalitat i objectius del Pacte, el Grup impulsor va aprovar la seva integració en el conjunt de mesures del Pacte per la Reindustrialització en una sessió de treball a l’abril de 2017. 

Entitats participants

Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, signen l’Acord Vallès Circular el 19 de juny de 2017 les entitats comarcals (Consell Comarcal, Consorci per a la Gestió de Residus i Consorci de Turisme); els 23 ajuntaments de la comarca; les organitzacions empresarials CECOT, Centre Metal·lúrgic, Gremi de Fabricants, PIMEC i les Cambres de Comerç de Sabadell i Terrassa; els centres tecnològics EURECAT i LEITAT; les universitats ESDI, UAB i UPC i agrupacions professionals i empresarials com la Delegació del Vallès del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, el Clúster del Packaging i el Gremi de Recuperació de Catalunya.

Actuacions realitzades

Moltes de les actuacions realitzades tenen un important impacte entre ciutadania i empreses, ja que es treballa permanentment per assessorar, sensibilitzar i informar amb la realització de jornades, networking i la comunicació des de diferents suports. Totes aquestes activitats es poden consultar a l’espai web de la Xarxa.

Actuacions en curs 

  • Detecció i Impuls de projectes empresarials d’economia circular i de Simbiosi industrial, així com de bones pràctiques en la industria del Vallès Occidental
  • Foment de l’economia circular en la Formació Professional
  • Activació del Mapa de recursos Vallès Circular
  • Promoció d’adhesions d’empreses i entitats: “Compromís Vallès Circular”

DOCUMENTS I ENLLAÇOS D’INTERÈS