Vallès Circular a la indústria

.
.
Ajuntaments i entitats vallesanes han signat l'Acord Vallès Circular
Ajuntaments i entitats vallesanes han signat l'Acord Vallès Circular
L'Acord Vallès Circular té una gran rellevancia per la comarca
L'Acord Vallès Circular té una gran rellevancia per la comarca

Estem immersos en un sistema econòmic lineal, que es basa en un procés centrat en produir-utilitzar-llençar. Aquest model es demostra insostenible sobretot si tenim en compte les expectatives de creixement de la població i de la demanda per als propers anys:  tant pel cost que suposa l’increment constant de consum de matèries i recursos (en un planeta en el que aquests recursos són finits), com per l’increment continuat de residus i la conseqüent pèrdua de materials que podrien ser reaprofitats amb nous models de producció i consum.

El Vallès Occidental té la massa crítica i el potencial per impulsar i accelerar la transició cap a l’economia circular, aprofitant la mobilització i la generació de sinèrgies entre agents diversos que mostren el seu interès en jugar un paper actiu.  Des del Consell Comarcal es planteja afavorir la transició al nou model econòmic a través d’una governança participativa entre agents públics i privats i l’any 2016 es constitueix la Xarxa d’entitats per a l’impuls de l’economia circular al Vallès Occidental.

Entitats participants

30 entitats donades d’alta a la plataforma:

4 administracions supramunicipals, el Consell Comarcal i el Consorci per a la gestió de residus de la comarca i la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona; 11 administracions locals; 3 universitats; 4 centres/organitzacions de recerca; 8 organitzacions empresarials i associacions professionals i sectorials

Actuacions realitzades

  • Constitució de la Xarxa d’entitats per a l’impuls de l’economia.
  • Disseny d’un pla d’actuació 2016-2020:  es defineixen 22 actuacions en 5 eixos.
  • Pla de treball per a 2016-17.
  • Impuls i activació de la Xarxa: el Consell Comarcal assumeix la secretaria tècnica, executant de forma directa algunes actuacions i obrint espais per treballar conjuntament i avançar en el co-disseny de propostes.

 

  • Signatura el 19 de juny de l’Acord Vallès Circular per part dels representants de les organitzacions d’àmbit comarcal (Consell Comarcal, Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental i Consorci de Turisme), els 23 Ajuntaments de la comarca i 14 organitzacions rellevants (organitzacions empresarials i centres de coneixement i recerca), amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

Actuacions previstes al 2017

  • Dinamització i promoció de la xarxa d’economia circular i de l’espai web per a la seva difusió

ENLLAÇOS D’INTERÈS