Portada > Consell Comarcal > Serveis > Àrea de Desenvolupament Econòmic Local > Pacte per la reindustralització del Vallès Occidental

Pacte per la reindustralització del Vallès Occidental

.
.
Els membres del Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental al Plenari celebrat el 7 de juny de 2018
Els membres del Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental al Plenari celebrat el 7 de juny de 2018
Sessió de treball dels membres del Pacte per la Reindustrialització. Gener 2018.
Sessió de treball dels membres del Pacte per la Reindustrialització. Gener 2018.

El Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental, constituït l’any 2014, es defineix com: Un instrument de concertació i cooperació territorial públic-privat configurat pels ajuntaments de la comarca, les organitzacions sindicals, les organitzacions patronals, les cambres de comerç, les universitats i centres tecnològics per fer del Vallès el centre i referent industrial de Catalunya.

La seva missió és: Compartir les estratègies de desenvolupament econòmic local per concertar una política comuna capaç de posar en pràctica mesures específiques de transformació del sector industrial en cooperació amb l’estratègia catalana.

El 7 de juny de 2018 es va celebrar el Plenari on es formalitza la incorporació de tres nous membres i s'aproven tres acords, elaborats en base a un treball de concertació a diferents nivells, amb tots els membres i agents implicats. Els acords són: 

Acord 1: Estratègia conjunta per a la transformació de la indústria al Vallès en l'horitzó 2022, on s’acorda la Visió, Missió, Valors i Objectius renovats del Pacte.

Acord 2: Desplegament del Pla d'acció 2018-2019, que proposa 7 mesures prioritàries.

Acord 3: Marc de col·laboració amb el Pacte Nacional per a la indústria

Les mesures prioritàries a desenvolupar són:

MODEL TERRITORIAL DE COMERÇ ALS POLÍGONS

Per equilibrar la distribució territorial dels espais de localització d'activitat fora de la trama urbana.

DINAMITZACIÓ I PRESERVACIÓ DELS ESPAIS INDUSTRIALS

Per avançar cap a un nou model d'espais productius i dinamitzar, promocionar i renovar el parc industrial.

FISCALITAT LOCAL I SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA AMB AFECTACIÓ A LA INDÚSTRIA

Per afavorir l'armonització, compartir incentius innovadors i facilitar el desplegament d'activitats.

FORMACIÓ PEL TREBALL A LA INDÚSTRIA

Per detectar necessitats formatives, activar millores en l'oferta formativa i impulsar vocacions industrials.

OCUPACIÓ A LA INDÚSTRIA

Per millorar l'ocupabilitat de la població activa i facilitar el creixement de llocs de treball.

PROVA PILOT PEL DESPLEGAMENT TERRITORIAL DE LA NOVA LLEI D'OCUPACIÓ (PLA D'ACCIÓ 2016-2017)

Compartir i articular estratègies territorials per impulsar un nou model de gestió.

INDÚSTRIA 4.0: CONEIXEMENT I INNOVACIÓ

Per potenciar la singularitat del territori i l'adaptació del teixit productiu i humà a la transformació digital.

VALLÈS CIRCULAR A LA INDÚSTRIA

Per afavorir la transició industrial a l'economia circular incorporant nous models de negoci i producció.

VOCACIONS INDUSTRIALS AL VALLÈS OCCIDENTAL

Per despertar les vocacions industrials entre els infants, les seves famílies i el professorat, i els joves i les persones desocupades

 

TIPUS D'ACTUACIÓ

Actuacions de lobby, pel foment de la cooperació institucional i posicionament del territori.

Impulsades pels responsables polítics institucionals de les entitats, que poden comptar amb el suport de la comissió delegada tècnica.

Objectiu: enfortir la relació institucional entre les administracions locals i entitats de la comarca, connectar les diferents estratègies supralocals que hi conviuen, aconseguir un posicionament comú davant tercers, aprofitant així el potencial i la diversitat del territori.

A títol d’exemple: acords de cooperació, actes o reunions de posicionament o demandes, cerca de finançament o reivindicació de programes pilot, intercanvi d’experiències, etc.

Actuacions directes, amb impacte amb empreses i persones.

Impulsades per les entitats especialistes en cada àmbit d’intervenció, concertades en el sí dels grups de treball i executades pels diferents agents interessats, en un àmbit supralocal.

Objectiu: generar un impacte específic sobre empreses i persones que sigui quantificable. A títol d’exemple: accions per millorar la competitivitat i sostenibilitat del territori, per recolzar les empreses en la transformació del model productiu, per generar vocacions en ocupacions industrials.

Actuacions de dinamització, pel foment de la cohesió.

Impulsades des de la secretaria tècnica del Pacte i entitats impulsores de les mesures.

Objectiu: facilitar recursos i instruments per ajudar al desplegament de les actuacions.

A títol d’exemple: accions transversals de seguiment i avaluació, eines i productes d’informació i coneixement, accions de trobada i cooperació, accions de difusió i promoció, etc.

IMATGE CORPORATIVA: DESCARREGA'T AQUÍ EL LOGO DEL PACTE I CREA EL BANNER A LA TEVA WEB

DOCUMENTS D'INTERÈS

24 d'abril de 2014. Declaració cap a la segona reindustrialització.
24 d'abril de 2014. Declaració cap a la segona reindustrialització.
Consell d'alcaldes i alcaldesses amb la participació dels representants sindicals 8 de juny de 2017
Consell d'alcaldes i alcaldesses amb la participació dels representants sindicals 8 de juny de 2017

BREU HISTÒRIA DEL PACTE

El 24 d’abril del 2014 el conjunt d’institucions públiques i privades més rellevants de la comarca van signar a la Universitat Autònoma de Barcelona la Declaració del Vallès Occidental, Cap a la 2a reindustrialització, i un any després es va presentar a la Universitat Politècnica de Terrassa del document 40 propostes concretes d’actuació - El compromís de tothom.

A l’any 2016, amb el nou mandat local, el Consell Comarcal entomà el lideratge i la secretaria tècnica amb l’objectiu de desplegar un Pla de mesures 2016-2017 capaç de configurar un marc de concertació transversal i estable i, unes primeres actuacions compartides pel conjunt d’agents del Pacte.

Amb aquest objectiu, l’11 de maig del 2016 el Consell d’Alcaldes i Alcaldesses va aprovar l’acord Desplegament del Pacte per la Reindustrialitzacio que, entre d’altres aspectes, identificava sis mesures prioritàries inicials a desenvolupar i impulsar per part de les administracions locals.

El Pla de mesures 2016-2017 ha permès activar instruments i eines de concertació i cooperació públic-privada en els diferents àmbits d’actuació: comerç, fiscalitat, educació, promoció econòmica, ocupació, etc... El resultats més significatius són la capacitat per acordar propostes i recomanacions conjuntes i l’execució d’actuacions específiques, essencialment, de dinamització i promoció territorial.

Al juliol del 2017, es signà el Pacte Nacional per a la Indústria que preveu destinar importants recursos de pressupost fins al 2020, per desenvolupar un total de 116 actuacions distribuïdes en 6 eixos de treball: Competitivitat i ocupació industrial, Dimensió empresarial i finançament, Indústria 4.0 i digitalització, Formació, Infraestructures i energia, Sostenibilitat i economia circular.

CONTACTE AMB NOSALTRES:

Per a qualsevol consulta, comentari o aclariment podeu contactar amb la Secretaria Tècnica del Pacte per la Reindustrialització: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Consell Comarcal del Vallès Occidental (Secretaria Tècnica del Pacte) 93 727 35 34 (Ext. 309)