Programa Projectes Innovadors i Experimentals

Cartell del projecte “Dona i ocupació de qualitat a la indústria”
Cartell del projecte “Dona i ocupació de qualitat a la indústria”

Dona i ocupació de qualitat a la indústria

El programa té per objectiu impulsar l’ocupació del sector industrial posant l’accent en l’accés i permanència a la indústria de dones a l’atur que estiguin en procés de recerca de feina en aquest sector. El programa vol preparar les dones per l’accés a la indústria i fomentar la igualtat de gènere i la qualitat de l’ocupació del sector. S’utilitzaran metodologies innovadores que permetin la integració i la permanència de les dones, fent front a factors de discriminació i precarietat del mercat de treball.

Per assolir aquest objectiu, el projecte d’ocupació s’articula a través de tres subprojectes:

  • Visibles: contempla l’acompanyament a través de la figura d’una mentora amb reconeixement en l’àmbit industrial, que acompanyi la dona en el procés d’inserció laboral o d’emprenedoria. Es pretén donar suport a les dones participants en el projecte tant en aquelles qüestions més vinculades a l’orientació (especialment en l’autoconeixement i el balanç de competències) i l’accés a diferents llocs de treball, com en les vinculades a altres reptes com la permanència, adaptació i resolució de conflictes un cop inserides laboralment. En aquest sentit, es duran a terme accions grupals com: seminaris de coaching, lideratge i mentoring, taller de noves tecnologies, etc.
  • Preparades: tallers formatius aplicables a diferents sectors industrials (igualtat d’oportunitats, qualitat dels processos i productes i promoció de la salut laboral i prevenció de riscos). La finalitat d’aquesta formació és complementar la formació de les dones per fer-les més competitives en la indústria actual i futura.
  • Participatives: fomentarà la preparació, participació i cooperació de les dones en un grup de treball format per professionals, experts i agents territorials. A més, està prevista la realització d’un taller sobre metodologies innovadores de cocreació i disseny, Design Thinking i comunicació en públic.

Calendari d’execució: finalització a desembre 2020

Finançat pel SOC, la Generalitat de Catalunya, el Ministerio de Trabajo  i la Diputació de Barcelona en el marc de la Xarxa de Governs Locals.

NOTES DE PREMSA

HISTÒRIC DELS PROGRAMES D’OCUPACIÓ IMPULSATS DES DEL PACTE

Innovadors i Experimentals
Innovadors i Experimentals

Talent femení i transformació de la indústria al Vallès Occidental

El programa té per objectiu impulsar l’ocupació del sector industrial posant l’accent en l’accés i permanència a la indústria de dones a l’atur i amb una formació tècnica alta. El programa cerca preparar-les per la transformació que la tecnologia i la sostenibilitat està incorporant als llocs de treball, sensibilitzant i aplicant mesures al teixit productiu per al canvi social a l’empresa.

Per assolir aquest objectiu, el projecte d’ocupació s’articula a través de tres subprojectes:

  • La brúixola industrial: orientar professionalment a través de l’exploració de les ocupacions industrials al Vallès Occidental.
  • Plus a la indústria 4.0: neix per donar resposta a la necessitat d’establir aprenentatges específics que afavoreixin la preparació per a la innovació als sectors industrials.
  • Apoderament i competències: facilita recursos ocupacionals i entrenament en competències transversals per fer front a situacions de canvi personal i apoderament cap a la inserció laboral.

Participants: 15 dones en recerca de feina. 120 hores de formació impartides i 80 de pràctiques.
Resultats: 9 dones en pràctiques, inserció laboral de 6 dones. 1 sessió sobre el paper de les dones en la ciència i la tecnologia
Calendari d’execució: de gener de 2018 a desembre 2019
Finançament: SOC, la Generalitat de Catalunya, el Ministerio de Trabajo i la Diputació de Barcelona en el marc de la Xarxa de Governs Locals.

NOTES DE PREMSA

Cartell programa innovadors i experimentals
Cartell programa innovadors i experimentals

Experiències pilot d’innovació i sostenibilitat per l’ocupació en la indústria tèxtil des d’una perspectiva de gènere

Programa adreçat a empreses del sector tèxtil i a dones en risc d’exclusió sociolaboral amb baix nivell de qualificació professional. Té per objectiu la millora de l’ocupació a la industria, incorporant elements que afavoreixin la innovació a la indústria tèxtil, com la indústria 4.0, la digitalització, la sostenibilitat i l’economia circular.

El programa es desglossa en dos projectes:

Innovació a l’ocupació: on les persones participants reben accions d’informació, orientació, formació i acompanyament a la inserció.

Innovació al teixit empresarial: on les empreses participants reben accions d’informació, formació, assessorament i assistència tècnica per donar resposta als nous reptes que planteja la situació socioeconòmica actual.

Participants: 15 dones en recerca de feina interessades en incorporar-se a la indústria tèxtil. De 10 a 15 empreses tèxtils interessades en les noves tendències i models d’economia.
Calendari d’execució: De desembre 2017 a desembre 2018
Pressupost i finançament: 71.174 euros i el cofinançament de la Diputació de Barcelona.