Programa Projectes Innovadors i Experimentals

Cartell programa innovadors i experimentals
Cartell programa innovadors i experimentals
  • Nom: Programa de Projectes Innovadors i Experimentals: “Experiències pilot d’innovació i sostenibilitat per l’ocupació en la indústria tèxtil des d’una perspectiva de gènere”
  • Descripció: Programa adreçat a empreses del sector tèxtil i a dones en risc d’exclusió sociolaboral amb baix nivell de qualificació professional. Té per objectiu la millora de l’ocupació a la industria, incorporant elements que afavoreixin la innovació a la indústria tèxtil, com la indústria 4.0, la digitalització, la sostenibilitat i l’economia circular.

El programa es desglossa en dos projectes:

Innovació a l’ocupació on les persones participants reben accions d’informació, orientació, formació i acompanyament a la inserció.

Innovació al teixit empresarial on les empreses participants reben accions d’informació, formació, assessorament i assistència tècnica per donar resposta als nous reptes que planteja la situació socioeconòmica actual.

  • Participants: 15 dones en recerca de feina interessades en incorporar-se a la indústria tèxtil. De 10 a 15 empreses tèxtils interessades en les noves tendències i models d’economia.
  • Calendari d’execució: De desembre 2017 a desembre 2018
  • Pressupost i finançament: 71.174 euros i el cofinançament de la Diputació de Barcelona.