Programa Projectes Innovadors i Experimentals

Innovadors i Experimentals
Innovadors i Experimentals

Talent femení i transformació de la indústria al Vallès Occidental

El programa té per objectiu preparar a dones amb una qualificació tècnica alta, i preferiblement en situació d’atur de llarga durada, en nous perfils professionals a la indústria, mitjançant el treball en competències tecnològiques, en economia circular i apoderament de gènere, facilitant així la seva inserció laboral en el sector industrial.

Per assolir aquest objectiu, el projecte d’ocupació s’articula a través de tres subprojectes:

  • La brúixola industrial: orientar professionalment a través de l’exploració de les ocupacions industrials al Vallès Occidental.
  • Plus a la indústria 4.0: neix per donar resposta a la necessitat d’establir aprenentatges específics que afavoreixin la preparació per a la innovació als sectors industrials.
  • Apoderament i competències: facilita recursos ocupacionals i entrenament en competències transversals per fer front a situacions de canvi personal i apoderament cap a la inserció laboral.

Calendari d'execució: de gener de 2018 a desembre 2019.

Finançat pel SOC, la Generalitat de Catalunya, el Ministerio de Trabajo i la Diputació de Barcelona en el marc de la Xarxa de Governs Locals.

NOTES DE PREMSA

Cartell programa innovadors i experimentals
Cartell programa innovadors i experimentals

Históric del programes d'ocupació impulsats des del Pacte

  • Nom: Programa de Projectes Innovadors i Experimentals: “Experiències pilot d’innovació i sostenibilitat per l’ocupació en la indústria tèxtil des d’una perspectiva de gènere”
  • Descripció: Programa adreçat a empreses del sector tèxtil i a dones en risc d’exclusió sociolaboral amb baix nivell de qualificació professional. Té per objectiu la millora de l’ocupació a la industria, incorporant elements que afavoreixin la innovació a la indústria tèxtil, com la indústria 4.0, la digitalització, la sostenibilitat i l’economia circular.

El programa es desglossa en dos projectes:

Innovació a l’ocupació on les persones participants reben accions d’informació, orientació, formació i acompanyament a la inserció.

Innovació al teixit empresarial on les empreses participants reben accions d’informació, formació, assessorament i assistència tècnica per donar resposta als nous reptes que planteja la situació socioeconòmica actual.

  • Participants: 15 dones en recerca de feina interessades en incorporar-se a la indústria tèxtil. De 10 a 15 empreses tèxtils interessades en les noves tendències i models d’economia.
  • Calendari d’execució: De desembre 2017 a desembre 2018
  • Pressupost i finançament: 71.174 euros i el cofinançament de la Diputació de Barcelona.