Xarxa de garantia juvenil

.
Xarxa de Garantia Juvenil
Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu.
Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu.
  • Nom: Contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa de garantia juvenil a Catalunya
  • Descripció:  La missió de la Garantia Juvenil és garantir que el jovent de més de 16 anys i menys de 29 anys, que no treballen, ni estudien, ni segueixen una formació, rebin una oferta d’ocupació de qualitat, educació continua, formació com a aprenents o un període de pràctiques, en un termini de quatre mesos després d’haver acabat l’educació formal o quedar en situació de desocupació.

A través d’una xarxa de professionals es recolza el procés donant informació i assessorant als i les joves en la seva trajectòria professional. La comarca disposa d’un total de 5 impulsors/es en els municipis de Cerdanyola del Vallès, Rubí, Sabadell , Sant Cugat del Vallès i Terrassa i una de comarcal, contractada pel Consell Comarcal que atén als joves de la resta de municipis de la comarca.

  • Participants: Persones joves desocupades de 16 a 29 anys, que no participin en activitats d’educació ni formació, en el context de la Garantia Juvenil. Els destinataris han d'acreditar la possessió d'un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com equivalents, o d'un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l'exercici professional.
  • Calendari execució: juliol 2018 - abril  2019.
  • Pressupost i finançament: 19.546,67 euros. Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu.