Xarxa de garantia juvenil

.
Xarxa de Garantia Juvenil
Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu.
Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu.

En el marc dels Programes de Garantia Juvenil, el SOC subvenciona la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació, amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat i facilitar la seva incorporació al mercat laboral. Aquest programa contempla la contractació de joves durant un període de sis mesos a jornada completa, que permetrà a través de la pràctica laboral adquirir aptituds i el desenvolupament professional.

  • Nom: Contractació en pràctiques de joves beneficiàries del programa de garantia juvenil a Catalunya.
  • Descripció:  La Garantia Juvenil és una iniciativa europea per reduir l’atur juvenil. La missió és oferir oportunitats als joves i garantir que el jovent de més de 16 anys i menys de 29 anys, que no treballen, ni estudien, ni segueixen una formació, rebin una oferta d’ocupació de qualitat, educació continua, formació per al desenvolupament de competències professionals o un període de pràctiques, en un termini de quatre mesos després d’haver acabat l’educació formal o quedar en situació de desocupació.
  • Participants: Persones joves desocupades majors de 16 a menors de 30 anys, que no participin en activitats d’educació ni formació, inscrites com a beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil i com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Els destinataris han d'acreditar la possessió d'un títol universitari o de formació professional de grau mitjà o superior o d'un certificat de professionalitat, títols oficialment reconeguts com a equivalents, que els habilitin per a l'exercici professional.
  • Calendari execució: Octubre 2019-Abril 2020
  • Pressupost i finançament: 143.179,58 euros. Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu.