Treball i formació

Participants del programa Treball i Formació acompanyats pel president comarcal i els caps d'àrea de l'organització.
Participants del programa Treball i Formació acompanyats pel president comarcal i els caps d'àrea de l'organització.
  • Nom: Treball i Formació  (dues convocatòries)
  • Descripció: Programa adreçat a persones aturades, inscrites a l’oficina de treball de la Generalitat de Catalunya que no estan cobrant cap prestació ni subsidi per desocupació.  Adreçat prioritàriament a persones majors de 45 anys, o bé a persones beneficiàries de la Renda Mínima de Inserció, segons la convocatòria, està basat en la contractació per part del Consell Comarcal del Vallès Occidental durant un període de 6 a 12 mesos per al desenvolupament de diferents projectes comarcals que s’executen en diferents Ajuntaments de la comarca o en el propi Consell. El període de contractació va acompanyat d’una formació que varia segons la convocatòria i el perfil professional de les persones participants.
  • Participants: 52 persones, entre les quals n’hi ha 10 que són beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció i 10 dones en situació de vulnerabilitat social.
  • Calendari execució:  desembre 2017 a juliol 2018  i gener 2018 a gener 2019
  • Pressupost i finançament: 836.215,50 euros finançats pel SOC i el FSE.