Programa UBICAT

Cartell complet programa UBICAT
Cartell complet programa UBICAT
  • Nom:  Programa UBICAT
  • Descripció: L'objectiu general del projecté és promoure la inserció laboral de persones que per les seves característiques personals i socials presenten més dificultats per a l’accés al mercat de treball actual, fent especial incís en l’augment de coneixements, desenvolupant les seves potencialitats i competències i aconseguint una presa de decisions adient per a la seva integració personal, educativa, social.

Les actuacions que es porten a terme són:

  • Orientació sociolaboral: el personal tècnic conjuntament amb la persona participant dissenyarà un full de ruta individualitzat per cada persona participant que consistirà en un conjunt de sessions per treballar l’anàlisi de la seva ocupabilitat, l’autoconeixement i apoderament, la gestió de les emocions, el descobriment de fortaleses i preferències professionals, la potenciació de l’autonomia, el desenvolupament de competències i la motivació envers recerca de feina i el coneixement general del món laboral, entre d'altres aspectes.

  • Suport específic a l’orientació: Les accions d’orientació podran contemplar diferents fases: la de rebuda al programa, la diagnosi de la persona participant, la definició d’objectius, la de seguiment, el suport a la recerca de feina, el suport i seguiment a la inserció, entre d’altres. Les sessions d’orientació que configurin el full de ruta podran ser individuals o grupals depenent de la temàtica que es treballi i de la població diana que vulgui abordar el projecte presentat.

  • Activitats d’apropament a les empreses: Visites informatives, espais de diàleg, assistència a fires ocupacionals o sectorials,  utilització de metodologies de reclutament i/o networking, etc.

 

  • Participants: 146. Programa dirigit a persones en situació d’atur, a persones inactives i a persones treballadores, preferentment les que es troben en una situació de precarietat laboral. Així mateix, es prioritzarà l’atenció dels col·lectius amb especials dificultats d’inserció laboral.
  • Calendari d’execució: octubre 2018- desembre 2018.
  • Pressupost: La subvenció és de 64.940,80 euros i compta amb el cofinançament de la Diputació de Barcelona.