Joves per l’Ocupació

Programa Joves per l’Ocupació pretén donar suport a la experiència pràctica de persones joves desocupades.
El Programa Joves per l’Ocupació pretén donar suport a la experiència pràctica de persones joves desocupades.
  • Nom: Joves per l’Ocupació
  • Descripció: Programa adreçat a joves a l’atur entre 16 i 25 anys sense Graduat en ESO i/o estudis post-obligatoris que combina accions d’orientació, tutorització i seguiment individualitzat, formació i experiència professional en empreses i que té com a doble objectiu la inserció laboral dels participants i/o el retorn al sistema educatiu.
  • Participants: 80
  • Calendari execució:  gener 2016- març 2017
  • Pressupost i finançament:  314.775€ finançats pel SOC.