Programa 30 Plus

Programa 30 Plus
Programa 30 Plus
 • Nom:  Programa 30 Plus
 • Descripció: Programa innovador que té com a objectiu la inserció laboral de persones en situació d’atur de 30 anys i més, preferentment d’entre 30 i 45 anys i baix nivell formatiu, proporcionant-los recursos, formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball. Les principals actuacions del programa son la prospecció i assessorament a empreses, l’orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació i la formació vinculada al contracte de treball i a les necessitats del participant.
 • Participants: 40.
 • Les persones participants reben les següents actuacions ocupacionals:
  • Orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació
  • Adquisició de competències i/o formació vinculada al contracte de treball
  • Experiència professional mitjançant un contracte laboral amb duració mínima de 6 mesos.
 • Les empreses que contractin participants del programa i compleixin els requisits establerts podran beneficiar-se de:
  • Una subvenció econòmica equivalent als salari mínim interprofessional pels mesos de durada del contracte, amb un mínim de 6 mesos i fins a un màxim de 9 mesos.
  • Formació subvencionada a càrrec del programa i adaptada a les necessitats del lloc de treball
  • Preselecció de candidatures
  • Seguiment de la formació i la contractació i assistència tècnica  i assessorament durant tot el procés de col·laboració.
 • Calendari d’execució: novembre 2018-abril 2020
 • Pressupost: 170.230,30 euros