ADN Institut

.
.

Joan Simó i Keyvan Torabi

1. El vostre projecte ha estat un dels quatre guanyadors de la 5a edició del Concurs d’Idees Innovadores per a reptes socials. De què tracta el vostre projecte innovador?

ADN Institut és una empresa de l’àmbit biomèdic dedicada al diagnòstic i assessorament genètic. El nostre principal objectiu és integrar l’ús del diagnòstic genètic, mitjançant la seqüenciació de l'ADN del pacient, com a eina clau dins un diagnòstic clínic global. Volem combinar l’ús de les metodologies de seqüenciació de l’ADN més avançades amb la creació d’una nova figura en el sector sanitari, el genetista de capçalera. El genetista analitza i interpreta les dades genètiques del pacient i alhora l’assessora d’una manera propera, personalitzada i no directiva. Volem empoderar el pacient per tal que entengui les característiques genètiques de la seva malaltia o la probabilitat de transmetre mutacions a la seva descendència. D'aquesta manera, podrà prendre decisions lliures i informades que millorin la seva qualitat de vida i la dels seus familiars i descendents. Creiem en un canvi de paradigma del sector sanitari actual, en el qual la medicina genòmica i de precisió estigui plenament implementada en la pràctica clínica.

2. D’on va sorgir la idea de crear aquest projecte innovador?

L'equip emprenedor el componem companys de la llicenciatura de Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i formats acadèmicament i professionalment en diferents institucions tant públiques com privades del sector sanitari dedicades principalment a la recerca bàsica (universitats, hospitals, centres de recerca i laboratoris de diagnòstic). És precisament en aquest context que decidim crear l’empresa, per tal de poder aplicar el coneixement adquirit i donar resposta de manera més directe a la societat. A més, creiem imprescindible acostar el diagnòstic i assessorament genètic a la medicina actual, per tal que aquest sigui accessible al major nombre de persones possible.

3. Quant temps heu treballat amb la vostra idea abans de portar-la a terme?

Farà ben bé any i mig que vam començar a treballar la idea. Però costa molt dir en quin moment la idea esdevé projecte i la comences a tirar endavant, perquè des d'un bon inici ja hem fet accions perquè la idea no només fos això, una idea. Per altra banda, creiem que un bon projecte requereix noves i bones idees constantment. Així, cada vegada que expliquem el què fem i el què volem fer apareixen nous matisos que no contemplàvem d'inici i que en el fons són "noves idees" que incorporem al nostre projecte enriquint-lo continuadament.

4. Què us motiva per tirar-lo endavant?

D'entrada la necessitat de poder gaudir treballant. Després, l'esperança que això funcioni i creixi. I finalment, la certesa que si les dues anteriors es compleixen, la societat en tindrà un gran benefici. 

5. Heu fet unes sessions d’assessorament per concretar, millorar i avançar en la idea i model de negoci. Quins beneficis i/o coneixements us està aportant aquest suport i seguiment del projecte que us ofereix el Consell Comarcal i la Xarxa d’Innovació Social del Vallès?

El benefici és claríssim, ja que com hem comentat anteriorment cada vegada que expliquem el projecte a algú rebem noves idees i per tant nosaltres i el projecte sortim enriquits. Però per ser més específics, el que ens ha ofert aquest seguiment és un reforç, concretament, en l'apartat més técnico-empresarial. En aquest aspecte se'ns ha format, ens han evidenciat els errors que hem fet fins ara i se'ns ha marcat les rutes a seguir.

6. En quina fase es troba actualment el projecte que heu proposat?

Actualment tenim diversos fronts oberts. Fora dels més clàssics que tenen la majoria d'empreses en les seves fases més inicials (posada a punt dels serveis, captació de clients, etc.) el front més important per la seva rellevància a nivell de poder iniciar l'activitat és el procés d'acreditació com a centre sanitari del nostre local per part del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. De moment ja tenim acceptada la primera fase de l'acreditació, la part més tècnica. Esperem que en pocs mesos s'accepti la segona fase, la part de funcionament i puguem iniciar l'activitat.

7. Quins són els objectius de futur que heu marcat pel projecte?

El nostre objectiu més proper és poder iniciar l'activitat al local que tenim situat a Sant Cugat del Vallès i esdevenir empresa referent del camp de la genètica en l'àmbit local i comarcal (i esperem que al cap de poc temps i amb la bona feina que farem a nivell català també).