Xarxa d'Innovació Social

A través de la dinamització de la Xarxa d’innovació social del Vallès es conforma un ecosistema d’agents públics i privats per proporcionar un seguit d’activitats i programes que generin, recolzin i impulsin projectes d’innovació i d’economia social.

Les principals línies de treball d’aquesta xarxa col·laborativa són les següents:

  • Idees innovadores per a reptes socials
  • Foment de l’economia social
  • Sumant capacitats i sumant coneixement (projecte innovador)
  • Suport i acompanyament a projectes d’innovació i economia social

Podeu trobar tota la informació a la web www.innovaciosocialvalles.cat