Economia social i sostenible

En el marc de l’impuls al Desenvolupament Econòmic a la Unió Europea se situa l’Estratègia Europa 2020, que té com a objectiu treballar per un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. En aquest marc, i per afrontar els reptes de desenvolupament econòmic al Vallès Occidental, des del Consell Comarcal s’estan impulsant iniciatives en dos àmbits per facilitar i accelerar la millora del model econòmic actual:

  • La innovació social, donat el seu potencial per assolir els objectius europeus i per potenciar la identificació de necessitats no satisfetes i l’abordatge a través d’actuacions i solucions innovadores,  que impliquin de forma específica la població i els agents de l’entorn.
  • L’economia verda i circular, com l’estratègia per fer front a l’actual ús ineficaç dels recursos, la pressió insostenible sobre el medi ambient i la crisi de l’ocupació en sector madurs.

El Vallès Occidental disposa d’una àmplia diversitat d’agents, organitzacions i empreses per impulsar un paper actiu i dinàmic en un procés de canvi, per aprofitar els reptes i les oportunitats que el nou context genera per millora les condicions de desenvolupament i competitivitat del territori, en benefici de les empreses, els/les treballadors/es i el conjunt de la societat.

D’altra banda, des de la Unió Europea s’han definit diverses estratègies i normatives entre les quals destaca l’aprovació del Paquet de noves mesures sobre l’Economia Circular.

A través de la dinamització de la Xarxa d’innovació social del Vallès es conforma un ecosistema d’agents públics i privats per proporcionar un seguit d’activitats i programes que generin, recolzin i impulsin projectes d’innovació i d’economia social.

Les principals línies de treball d’aquesta xarxa col·laborativa són les següents:

- Programa Idees innovadores per a reptes socials

- Activitats participatives de dinamització del mercat laboral

- Foment de l’Economia Social i Solidària (ESS) del Vallès

Podeu trobar tota la informació a la web www.innovaciosocialvalles.cat