Servei de localització empresarial

Si ets una indústria i estàs interessada en ubicar-te a la comarca: fes la teva demanda d’ubicació omplint el formulari de característiques bàsiques.

Amb la col·laboració dels ajuntaments i amb la major brevetat possible us farem una primera valoració dels possibles llocs d’instal·lació.