POLindústria

POLindústria és un espai col·laboratiu pel debat, la cooperació i l’acció en relació al desenvolupament industrial del territori, fent especial èmfasi en el rol que han de jugar els espais on majoritàriament es desenvolupa aquesta activitat: els POLígons.

L’objectiu del projecte és fer dels polígons industrials espais vertebradors del territori i de cooperació entre els diferents agents que hi interactuen, fomentant la seva promoció, atracció i manteniment d’activitat econòmica i millorant la seva gestió i qualitat. Alhora, sensibilitzar la població vers la necessitat i virtuts del sector industrial com a motor pel progrés social, econòmic, tecnològic i cultural.

La metodologia de treball es basa en la dinamització, participació i implicació del conjunt d’agents públics i privats del territori per a desenvolupar el conjunt d’actuacions acordades en els grups de treball.

Entitats participants: ajuntaments de la comarca, CCOO, CECOT, CIESC, PIMEC, UGT i UPIC

Actuacions

Programa de suport i cooperació als municipis

Inventari de polígons i cens d’empreses

Xarxa de localització empresarial

Promoció i millora de l’entorn territorial

Convocatòria de projectes POLacció

Presentacions projectes 1a edició

Presentació projectes 2a edició         

  • Granollers
  • Sabadell-barberà
  • Rubí Central de compres
  • Gavà

Jornades i trobades de debat

JORNADA: La Catalunya industrial: visió i aportacions des del Vallès Occidental - 2 de desembre 2014

Jornada:  "Impuls Polígons, connectem l'Associacionisme Empresarial" - 22 d'octubre 2015

Trobada oberta Perspectives i necessitats de la demanda industrial - 29 de maig 2015

Trobada oberta Situació i efectes de la fiscalitat local a l'empresa industrial - 23 de setembre 2015