Portada > Consell Comarcal > Serveis > Àrea de Desenvolupament Econòmic Local > Dinamització i promoció industrial

Dinamització i promoció industrial

Es presta el servei de localització d’empreses als polígons industrials amb la col·laboració dels diferents ajuntaments de la comarca, donant informació d’ubicació i facilitant els requisits i tràmits per a la seva instal·lació.

En paral·lel, es desenvolupen projectes específics de dinamització territorial, com són POLindústria (polígons industrials) i Xarxa d’agents per a la promoció del coneixement i la innovació.

Finalment, es dinamitza el Portal de polígons i empreses, que proporciona informació de les característiques dels espais industrials, l’oferta de naus i sòl disponible i el cens empresarial.