Portada > Consell Comarcal > Serveis > Àrea de Desenvolupament Econòmic Local > Informació i promoció industrial

Informació i promoció industrial

Es compta amb un servei de localització d’empreses als polígons industrials que complementa els serveis propis de cada ajuntament i que es veu reforçat també per la dinamització del Portal de polígons i empreses industrials del Vallès Occidental, que proporciona informació de les característiques dels espais industrials, l’oferta de naus i sòl disponible i el cens empresarial.

A més, es publica un recull, actualitzat anualment, de les ordenances fiscals locals amb afectació a la indústria i el contacte de cada ajuntament per a fer-ne consultes.

A partir de la signatura del Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental a l’abril de 2014, aquests serveis es despleguen dintre del marc de les mesures específiques del Pacte, Dinamització i preservació dels espais industrials i Fiscalitat local i simplificació administrativa amb afectació a la indústria.