Portada > Consell Comarcal > Serveis > Àrea de Desenvolupament Econòmic Local > Cooperació i coordinació territorial

Cooperació i coordinació territorial

Contempla un conjunt d’activitats l’articulació d’espais per a  la participació, la cooperació i concertació entre agents rellevants del territori, el desenvolupament de projectes estratègics i la planificació de serveis i recursos a fi de promoure el desenvolupament integral del territori en matèria de desenvolupament econòmic local.

En paral·lel, es porten a terme jornades adreçades a diferents públics (persones, empreses, entitats, administracions, etc...) i que, amb diferents metodologies, aborden temàtiques d’interès per al desenvolupament de les línies de treball dels diferents serveis i projectes que es porten a terme.

Finalment, es porta a terme una tasca de difusió i divulgació de les activitats portades a termes, els seus resultats i la valoració que amb visió territorial se’n fa.

Així, les principals línies de treball específiques d’aquest àmbit, són les següents:

  • Grups tècnics i xarxes de treball
  • Planificació i organització territorial
  • Jornades
  • Història de la concertació: Pacte per l’Ocupació i Copevo
  • Memòries d'actuació