Treball en xarxa i suport als municipis

El treball en xarxa amb els agents del territori és una de les principals activitats a partir de la qual s’articula la cooperació i coordinació territorial dels serveis i programes que es porten a terme des de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local. Aquest treball es porta a terme mitjançant tres eines:

Dinamització grups de treball promoguts pel Consell Comarcal

Per a la coordinació dels programes que es porten a terme des de l’Àrea, periòdicament es convoquen reunions de treball. Aquestes són de caràcter general per al seguiment del conjunt d’activitats que es realitzen des dels diferents àmbits o de caràcter específic i vinculades a productes i/o actuacions concretes.

Aquesta activitat general es complementa amb la dinamització de Xarxes específiques associades a línies d’actuació o projectes rellevants, en els quals la Xarxa forma part intrínseca de l’activitat que es desenvolupa:

 • Xarxa d’intercanvi per l’Ocupació Juvenil

 • Xarxa d’Innovació Social

 • Xarxa d’impuls a l’economia circular

 • Xarxa d’agents per a la promoció del coneixement i la innovació.

Suport als municipis

L’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local porta a terme activitats de suport als municipis, especialment els més petits, per recolzar o complementar la seva activitat amb diferents iniciatives.

Serveis itinerants en diferents línies

Conjunt de serveis que es presten directament als municipis amb l’objectiu d’activar, complementar o millorar els serveis locals propis en termes d’ocupació i promoció econòmica

 • Orientació i inserció laboral en Sentmenat i Viladecavalls

 • Dinamització de l’ocupació, en els municipis de Matadepera, Sant Llorenç Savall i Matadepera

 • Suport a la creació d’empreses, a Badia del Vallès i Ripollet

 • Suport en gestió estratègica, en Badia del Vallès

 • Prospecció, dinamització i competitivitat empresarial a Sentmenat

 • Suport en la divulgació i promoció de la participació en els projectes comarcals.

 • Suport a la gestió i posada en marxa d’activitats puntuals, com poden ser els projectes de Treball i Formació.

PARTICIPACIÓ EN XARXES I GRUPS DE TREBALL EXTERNS

Per tal de recolzar les activitats pròpies de l’Àrea, es participa activament en diversos grups, entre els que destaquen:

 • Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local. Promoguda per la Diputació de Barcelona, que dóna suport i eines en relació a les activitats d'anàlisi socioeconòmica  i impulsa espais de reflexió i debat sobre metodologies, experiències i  bones pràctiques.

 • Xarxa de Xarxa de Processos Estratègics Locals. Promoguda per la Diputació de Barcelona  té com a finalitat donar suport en els als processos de planificació estratègica dels diferents territoris, així com generar  marc de reflexió i intercanvi d'experiències.

 • Consell de la Formació Professional de Terrassa, promogut per l’Ajuntament de Terrassa,  entitat que fomenta, promou i impulsa la formació professional a la ciutat.

 • Consell de la Formació Professional de Rubí, plataforma estable de treball per impulsar la formació professional com a marc d’innovació en la millora de la qualitat educativa i en la generació d’ocupació.

 • Mesa per a l’Ocupació i la promoció econòmica de Castellar del Vallès, òrgan de participació local per activar l’impuls i coordinació d’actuacions en aquest àmbit.