Servei de Transport escolar

Servei de transport escolar

El Consell Comarcal gestiona el servei transport escolar per delegació de la Generalitat de Catalunya. Amb la finalitat de poder oferir aquest servei es formalitza un conveni de col·laboració amb el Departament d’Educació, que aporta part del finançament.

El servei de transport escolar en la modalitat obligatòria i gratuïta s’adreça a l’alumnat que, a proposta dels Serveis Territorials d’Educació, ha d’escolaritzar-se fora del seu municipi de residència. Així mateix, el servei en modalitat no obligatòria i subjecte al pagament de preu públic s’adreça a determinat alumnat d’ensenyaments obligatoris que s’ha de desplaçar a centres docents del mateix municipi però distants del seu lloc de residència. En aquesta segona modalitat, el servei és prestat en funció de les consignacions pressupostàries existents i de factors que es recullen a les Disposicions de gestió del servei no obligatori que complementen el Reglament i que s’actualitzen per a cada curs escolar.

L’import de preu públic que han d’abonar les famílies usuàries del servei en modalitat no obligatòria es manté constant des del curs 2013-2014, igualment es mantenen les reduccions d’aquesta tarifa per als segons, tercers i més germans usuaris del servei.

Des del curs 2011-2012 la Diputació de Barcelona atorga al Consell Comarcal subvencions dineràries destinades a la prestació dels serveis de transport escolar en modalitat no obligatòria, l’import acumulat ascendeix a més de 11 milions d’euros.

El curs 2019-2020 ha comptat amb 96 rutes, de les quals 27 són adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. Donant servei a 28 centres educatius ubicats a 12 municipis: Castellar del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Sentmenat, Terrassa, Vacarisses i Viladecavalls.

Al Juliol de 2018 el Ple Comarcal va aprovar l’adjudicació dels nous contractes del Servei de transport escolar obligatori i no obligatori de la comarca del Vallès Occidental, per als cursos 2018-2019 i 2019-2020, amb la possibilitat de pròrroga pel curs 2020-2021. En total s’han adjudicat 94 rutes de transport agrupades en 23 lots. Al Març de 2020 el Ple Comarcal va aprovar la pròrroga pel curs 2020-2021 dels contractes del Servei de transport escolar obligatori i no obligatori de la comarca del Vallès Occidental.

Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya