Ajuts Habitatge Covid-19

Nova línia d’ajuts COVID per a habitatge de l’Agència d’Habitatge de Catalunya

Des del 19 de maig fins el 30 de setembre està oberta la convocatòria de la nova línia d’ajuts COVID, per la qual s'estableixen les condicions d'accés als ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l'habitatge habitual. Es tracta d’ajuts directes per pagar un màxim de 6 mensualitats de lloguer (màxim 900 euros de renda), des d’abril a setembre, per a famílies amb despeses de lloguer i subministraments bàsics que superin el 35% dels seus ingressos. A la demarcació de Barcelona s’estableix la quantia màxima de l’ajut en 750 euros mensuals. Per tant, l’import màxim de la subvenció serà de 4.500€ (6x750€).

Les sol·licituds s’aniran resolent per ordre d’entrada al registre de l’AHC (amb tota la documentació justificativa completa) i fins a esgotament de la partida pressupostària. Per tant, quan abans es sol·liciti més possibilitats hi ha d’obtenir una resolució favorable.

PODEU FER ELS TRÀMITS EN AQUEST ENLLAÇ

.
.