Oficina Comarcal d’Habitatge

L’Oficina comarcal d’habitatge presta un servei mancomunat en polítiques d’habitatge a 17 municipis de la comarca. És un servei públic que ofereix el Consell Comarcal als habitants i municipis de la comarca que no disposen de serveis propis d’habitatge o bé complementa els serveis existents a cada població.

Des de l’Oficina comarcal d’habitatge del Vallès Occidental es realitzen funcions d’informació i atenció ciutadana en relació amb totes les matèries relacionades amb l’habitatge. També es gestionen els següents serveis:

  • Tramitació d’ajuts i assessorament tècnic per a la rehabilitació d’edificis i habitatges
  • Tramitació de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat
  • Tramitació de prestacions per al pagament del lloguer
  • Tramitació de prestacions econòmiques d’urgència especial per a l’habitatge

Des de la seva creació, l’Oficina comarcal d’habitatge ha atès 10.828 consultes de la ciutadania i ha realitzat 4.696 tràmits.

 

Presentació del Dictamen a la seu del Consell Comarcal
Presentació del Dictamen a la seu del Consell Comarcal

Dictamen sobre el règim legal dels habitatges buits i les mesures que poden prendre les administracions locals

A partir d’ara els ajuntaments compten amb una nova eina per afrontar la mobilització d’habitatges buits per a usos socials. El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha posat a disposició dels consistoris un Dictamen jurídic sobre el règim legal dels habitatges buits i les mesures que poden prendre les administracions locals. Aquest dictamen jurídic s’ha elaborat per encàrrec del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses per poder interpretar tot el marc normatiu relacionat de l’aplicació de les lleis 1/2015 i 24/2015 i que garanteixi als ajuntaments de la comarca un punt de partida per als seus serveis jurídics. El document incorpora també els preceptes jurídics de la nova llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial.

Jornada sobre Ocupacions irregulars d’habitatge buit per a l’orientació de l’acció pública a la comarca

El passat 3 de febrer es va celebrar al Consell Comarcal del Vallès Occidental la Jornada sobre Ocupacions irregulars d'habitatge buit per a l'orientació de l'acció pública a la comarca. La Sessió va tenir una gran acollida i va comptar amb 140 representants municipals de tot Catalunya. La segona part de la Jornada va consistir en la presentació de les experiències que diferents municipis, que podeu consultar tot seguit.