Oficina Comarcal d’Habitatge

L’Oficina comarcal d’habitatge presta un servei mancomunat en polítiques d’habitatge a 17 municipis de la comarca. És un servei públic que ofereix el Consell Comarcal als habitants i municipis de la comarca que no disposen de serveis propis d’habitatge o bé complementa els serveis existents a cada població.

Des de l’Oficina comarcal d’habitatge del Vallès Occidental es realitzen funcions d’informació i atenció ciutadana en relació amb totes les matèries relacionades amb l’habitatge. També es gestionen els següents serveis:

  • Tramitació d’ajuts i assessorament tècnic per a la rehabilitació d’edificis i habitatges
  • Tramitació de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat
  • Tramitació de prestacions per al pagament del lloguer
  • Tramitació de prestacions econòmiques d’urgència especial per a l’habitatge

Des de la seva creació s’han atès més de 3.400 consultes i s’han tramitat més de 1.500 expedients.

 

Jornada sobre Ocupacions irregulars d’habitatge buit per a l’orientació de l’acció pública a la comarca

El passat 3 de febrer es va celebrar al Consell Comarcal del Vallès Occidental la Jornada sobre Ocupacions irregulars d'habitatge buit per a l'orientació de l'acció pública a la comarca. La Sessió va tenir una gran acollida i va comptar amb 140 representants municipals de tot Catalunya. La segona part de la Jornada va consistir en la presentació de les experiències que diferents municipis, que podeu consultar tot seguit.