Prevenció d'incendis forestals

El Consell Comarcal ha acollit una jornada sobre prevenció d'incendis forestals
El Consell Comarcal ha acollit una jornada sobre prevenció d'incendis forestals
Mapa de les actuacions de prevenció d'incendis
Mapa de les actuacions de prevenció d'incendis
Punt d'aigua a Ullastrell
Punt d'aigua a Ullastrell
Arranjament de camins per a la prevenció d'incendis
Arranjament de camins per a la prevenció d'incendis

El Consell Comarcal col·labora amb tots els ajuntaments de la comarca en els seus Plans de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals. Realitza actuacions per delegació dels municipis més petits i complementàries a les dels municipis grans:

  • Actuacions en infraestructures de prevenció d’incendis
  • Neteja de parcel·les forestals propietat del Consell
  • Actuacions i obres en infraestructures al bosc en col·laboració amb els 21 municipis amb superfície forestal.

Amb la Federació comarcal d’Agrupacions de Defensa Forestal es subscriuen anualment convenis de col·laboració, amb suport de la Diputació de Barcelona, per a la prevenció activa i passiva dels incendis forestals a la comarca. A través d’aquests convenis s’actualitzen i desenvolupen els Plans Municipals d’Incendis Forestals (PPI) i es dóna suport als Plans d’Informació i Vigilància contra incendis forestals (PVI).

Accions de gestió forestal

Fins al 2013 des del Pla comarcal de gestió forestal per a la prevenció d’Incendis s’han realitzat estudis de diagnosi de l’espai forestal, s’ha fet inventari de 2.123 km de camins i pistes forestals, s’han dut a terme treballs d’arranjament de camins i punts d’aigua, i de millora de la cobertura de telefonia mòbil, a més a més d’un important treball conjunt amb les ADF de la comarca.

En relació amb l’arranjament de camins i punts d’aigua: s’han arranjat més de 300 quilòmetres de camins, s’han construït o adequat 12 punts d’aigua, s’han fet 39 obres puntuals com passos de riera i eixamplaments de camins en punts angostos i després del temporal de neu de març de 2010, es van fer actuacions per retirar els arbres malmesos, concretament es va actuar a 11 municipis a través de les tasques dels participants a un Pla d’Ocupació.

En relació amb la millora de les comunicacions radiotelefòniques: l’any 2011 el Consell Comarcal va instal·lar dos repetidors als municipis d’Ullastrell i Matadepera amb l’objectiu de millorar les comunicacions radiotelefòniques en la prevenció i extinció dels incendis forestals.

Actuacions prevenció incendis forestals 2015-2017

Un dels objectius del projecte “Boscos del Vallès” és la realització d’accions de gestió forestal per a la prevenció d’incendis amb la voluntat de completar les infraestructures de prevenció d’incendis ja desenvolupades els darrers anys: millora dels camins, dels accessos al bosc i dels punts d’aigua. També es preveu actuar directament sobre la disminució de combustibilitat dels boscos amb els treballs de gestió forestal, actuant en franges i perímetres de protecció prioritària en boscos de titularitat pública. En aquest marc el Consell Comarcal del Vallès Occidental ha aprovat un projecte per a dur a terme diferents obres de prevenció d’incendis a 18 municipis de la comarca. Aquestes actuacions formen part del projecte reformat “Actuacions prevenció incendis forestals – anualitat 2015. Projecte Boscos Vallès 2012-2017”. 

Amb aquestes obres es pretén facilitar la feina a les dotacions dels equips d’extinció, aconseguint que accedeixin al bosc amb més facilitat i seguretat,  i intentar també reduir la velocitat de propagació de les flames. Per tirar endavant el projecte s’han destinat al voltant de 400.000 euros subvencionats per la Diputació de Barcelona a través de la Xarxa de Governs Locals 2012-2015.

L’arranjament dels camins, que inclou l’eliminació de punts crítics, ha de permetre una major seguretat dels vehicles d’extinció. D’altra banda, les franges de seguretat tenen l’objectiu de reduir la velocitat de propagació inicial d’un foc al reduir la càrrega de combustible i  la continuïtat horitzontal del mateix, donant més opcions a arribar abans que el foc es descontroli. També redueixen la probabilitat inicial d’esdevenir un foc de capçades al trencar la continuïtat vertical del combustible en els moments inicials en aquelles zones més susceptibles de patir una ignició fortuïta. Durant les obres també es revisaran i milloraran diferents punts d’aigua localitzats tres a Rellinars i dos a Terrassa amb la finalitat de facilitar les tasques de captació d’aigua en aquest punts.