Boscos del Vallès

Imatge del nou Servei Comarcal de Biomassa Forestal
Imatge del nou Servei Comarcal de Biomassa Forestal
La prevenció d'incendis a partir de l'aproftiament de la biomassa forestal és l'objectiu bàsic del projecte
La prevenció d'incendis a partir de l'aproftiament de la biomassa forestal és l'objectiu bàsic del projecte
El Centre Logístic de Biomassa és el centre d'operacions del Servei Comarcal de Biomassa Forestal
El Centre Logístic de Biomassa és el centre d'operacions del Servei Comarcal de Biomassa Forestal
La UAB també compta amb una caldera de biomassa al Servei d'Activitat Física
La UAB també compta amb una caldera de biomassa al Servei d'Activitat Física
Una de les calderes de biomassa s'ubica al Consorci Sanitari de Terrassa
Una de les calderes de biomassa s'ubica al Consorci Sanitari de Terrassa

El projecte Boscos del Vallès és una iniciativa innovadora que aporta un nou enfocament a la prevenció d’incendis forestals. Es basa en l’estructuració del mercat de compravenda de biomassa forestal per aconseguir una bona gestió forestal, que protegeixi dels incendis alhora que permet una dinamització econòmica del sector i la generació d’energia de proximitat.

Aquest projecte és innovador a Catalunya pel fet de treballar en la prevenció d'incendis a través de la valorització de la biomassa forestal, i també pel fet que el Consell Comarcal ha creat una competència pròpia i un nou Servei Comarcal de Biomassa Forestal.

L’objectiu del projecte “Boscos del Vallès” és doble: promoure l’aprofitament de la biomassa forestal per disminuir el risc d’incendis, amb generació d’energia calorífica per abastar diferents equipaments de la comarca amb una energia socialment responsable i creant llocs de treball i teixit productiu i treballar per incrementar la gestió forestal sostenible del major nombre de finques i el màxim d’hectàrees possibles per al bon estat de les masses forestals (augment de la resiliència davant de pertorbacions, preservació de la biodiversitat, etc. El projecte té dos vessants: un de reforç de les infraestructures per a la prevenció d’incendis i la utilització de la biomassa per a la generació d’energia renovable a la comarca.

Boscos del Vallès neix seguint el mandat del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Vallès Occidental l’any 2013 davant la necessitat de fer una passa més que complementi les actuacions per a la prevenció d’incendis realitzades fins al moment als boscos comarcals. El nou enfocament és fruit de la reflexió conjunta entre els diferents actors implicats en la prevenció d’incendis.

El Vallès Occidental es troba amb la problemàtica que gairebé el 90% dels boscos són de propietat privada. Cal incentivar la gestió forestal i generar una estratègia perquè els actors implicats –els propietaris, empreses i treballadors forestals- rebin compensacions raonables per la seva aportació i el seu treball, fent compatible la sostenibilitat ambiental i la sostenibilitat econòmica.  Per això, el tret diferencial del projecte és el treball per estructurar el mercat de compravenda d’estella per a generació d’energia tèrmica, de manera que la valorització de la biomassa forestal provoqui la mobilització de la fusta dels boscos, tant l’acumulada com la que es va produint pel creixement constant.

L’estratègia del projecte és donar suport amb inversió de fons públics a instal·lacions que permetin consumir i preparar per al consum, grans volums de biomassa extreta amb una gestió forestal ordenada. Conjuntament, fomentar les dinàmiques de compra-venda que garanteixin la qualitat i l’origen de proximitat de la biomassa i que els beneficis reverteixin en tota la cadena forestal.

Aquest projecte és altament innovador perquè inclou criteris de traçabilitat de la fusta i de control de qualitat de l’estella forestal. També anticipa l'aplicació de la normativa europea sobre reducció d'emissions de calderes,  per tal de fer compatible la seva instal·lació amb àrees pròximes a boscos periurbans amb major risc de contaminació atmosfèrica. Està alineat amb l’Estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola (febrer de 2014) i el Pla general de política forestal (2014-2014) de la Generalitat de Catalunya.  També, per a una òptima implementació, s’ha tingut en compte el Pla de millora de la qualitat de l'aire (2015-2020). El projecte compta amb finançament de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. Fins a juny de 2018 ha comptat amb un pressupost de 2.100.000 euros.

El Centre Logístic de Biomassa i les calderes

El Centre Logístic de Biomassa és un equipament públic propietat del Consell Comarcal del Vallès Occidental posat a disposició del sector per a dinamitzar el mercat de la biomassa a la comarca amb una instal·lació que aporta estabilitat al subministrament d’estella provinent majorment dels boscos de la comarca i en garanteix la qualitat.

Una de les calderes del projecte Boscos del Vallès està situada al Consorci Sanitari de Terrassa, concretament el seu edifici de l’Hospital de Terrassa.  El subministrament de calor s’aplica tant a la calefacció com a l’aigua calenta sanitària de l’edifici de l’hospital. Amb l’energia produïda es podria alimentar a 735 habitatges.

L'altra caldera està situada a la UAB. Per primera vegada unes instal·lacions esportives universitàries reben el servei d’una caldera de biomassa. Se’n beneficien totes les persones usuàries de les instal·lacions esportives -unes 6.300- i escalfa la piscina, l’ambient i l’aigua de les dutxes.

JORNADA "BIOMASSA DE PROXIMITAT: ACCIONS PER A L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I OPORTUNITATS DE DESENVOLUPAMENT LOCAL CIRCULAR" (05/11/2019)

Ponències de la jornada

TROBA TOTA LA INFORMACIÓ DEL PROJECTE EN AQUESTA PUBLICACIÓ

VOLS COMPRAR ESTELLA O VENDRE FUSTA?