Serveis Jurídics

Des d’aquest servei es dóna suport bàsicament en tres àmbits:

a) Vetllar per l’organització, activitat i funcionament dels òrgans del Consell Comarcal. (Veure apartat òrgans de govern i assessorament)

b) Assessorar en matèria jurídic-administrativa a nivell intern i establir els models dels documents administratius que es generen.

c) Seguiment i control de la defensa jurídica.