Relació de Llocs de Treball (RLT)

La Relació de Llocs de Treball (RLT) és un intrument tècnic que permet la ordenació del personal d'acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necesaris per a desenvolupar un lloc de treball determinat. Aquest document inclou tots els llocs de treball de funcionaris, laborals i eventuals, independentment de si estan o no pressupostats, així com les retribucions.

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL (RLT)