Portada > Consell Comarcal > Serveis > Àrea de Serveis Generals > Servei de gestió econòmica, Intervenció i Tresoreria

Servei de gestió econòmica, Intervenció i Tresoreria

Des de Serveis Econòmics es realitza el seguiment i l'execució del pressupost comarcal. Integra la Intervenció i la Tresoreria del Consell Comarcal i totes les seves tasques executives ens aquests àmbits.

Podeu consultar els Pressupostos Generals del Consell Comarcal del Vallès Occidental i les ordenances AQUÍ