Portada > Consell Comarcal > Serveis > Àrea de Serveis Generals > Departament de Contractació. Logística i Compres

Departament de Contractació. Logística i Compres

El departament de contractació, logística i compres centralitza tots el processos de contractació general i de compres que el Consell Comarcal du a terme per al funcionament de l’organització. També supervisa les licitacions específiques que puguin fer les diferents àrees referents a la prestació dels seus propis serveis. Al mateix temps, s’encarrega dels manteniments dels diversos edificis, espais d’ús i recintes per tal de millorar-ne les condicions i l’accessibilitat per a tots els ciutadans.
D’altra banda, en els darrers dos anys el departament ha fet un esforç per oferir el màxim de publicitat i de transparència a tots els processos de licitació que s’engeguen, posant-los a disposició dels interessats i de la ciutadania en general a través del portal Perfil del contractant, accessible des de la seu electrònica. Des d’aquest portal es té accés a les diferents fases de la contractació i es disposa de tota la informació.