Turisme

El Consell Comarcal ha assumit el gener de 2019 les polítiques de dinamització turística integrant els serveis fins ara desenvolupats pel Consorci de Turisme del Vallès Occidental.

El Consorci s’ha integrat a l’estructura del Consell Comarcal, amb la seva mateixa funcionalitat, garantint les aportacions públiques de finançament i amb la consolidació del personal de l’ens dins l’estructura del Consell. Amb això es vol aconseguir una major eficiència de l’ens, evitar duplicitats interadministratives i poder garantir la funcionalitat que ha tingut fins el moment. 

Podeu accedir a l'espai web de Viu el Vallès fent clic sobre el logotip.